Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2000 ]

ΠΟΛ.1210/14.7.2000 Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

(Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1064791/1306/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 33.75.317-318

ΠΟΛ.: 1210

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη χορήγηση της βεβαίωσης που απαιτείται για τη ρευματοδότηση ακινήτου, που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που ανήκει σ' αυτήν ή καλύπτεται από την άδεια οικοδομής, πριν από τη σύνδεση της οικοδομής με τη ΔΕΗ υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών δήλωση με το καθαρό κόστος κατασκευής οικοδομής και τον τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επιμέρους εργασιών. Η βεβαίωση της
αρμόδιας ΔΟΥ ότι υποβλήθηκε η δήλωση και ο τελικός πίνακας αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

2. Επιπλέον, στην υπ' αριθ. 1090764/1805/Α0012/διαταγή μας, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., αναφέρεται ότι η ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και υπολογίσει τους φόρους και τα πρόστιμα που τυχόν θα προκύψουν, χορηγεί βεβαίωση ότι υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από αυτή την απόφαση, προκειμένου να συνδεθεί το ακίνητο με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών υποχρεούνται, αφού προβούν στην παραπάνω διαδικασία, να παραδίδουν στον κάθε αγοραστή - ιδιοκτήτη διαμερίσματος κ.λπ. φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που τους χορήγησε η αρμόδια ΔΟΥ, θεωρημένο από αυτή, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση για την οικοδομή, συμπεριλαμβανομένου και του πωλούμενου ακινήτου - διαμερίσματος κ.λπ.

3. Υστερα από τα προαναφερθέντα, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών δεν ακολουθούν την πιο πάνω διαδικασία, δηλαδή δεν παραδίδουν τα θεωρημένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, στερώντας τους το δικαίωμα ηλεκτροδότησης και, επιπλέον, για το λόγο ότι ο αντικειμενικός σκοπός των σχετικών διατάξεων του Ν.2238/1994 και της παραπάνω κοινής απόφασης είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής και όχι η στέρηση κοινωνικών αγαθών, γίνεται δεκτό ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται να χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στους αγοραστές ή οικοπεδούχους ιδιοκτήτες, εφόσον
βέβαια έχει ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των πινάκων που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο