Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 15212/1259/6.4.2016 Διευκρινίσεις περί ενημέρωσης φακέλου που περιλαμβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νομοθεσία του συστήματος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντος πρατηρίου υγρών καυσίμων

(Διευκρινίσεις περί ενημέρωσης φακέλου που περιλαμβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νομοθεσία του συστήματος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντος πρατηρίου υγρών καυσίμων)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 6 Απριλίου 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15212/1259

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210-6508588
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
FAX:210-6508481

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις περί ενημέρωσης φακέλου που περιλαμβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νομοθεσία του συστήματος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντος πρατηρίου υγρών καυσίμων.


ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με Αρ. Πρωτ. Οικ.11215/26-02-2015.

Με αφορμή το παραπάνω σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Απόφασης με Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./28.12.2015 (Β'2984), για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων απαιτείται, ως ένα εκ των δικαιολογητικών, η υποβολή ογκομετρικού πίνακα των δεξαμενών προϊόντων του πρατηρίου, που είναι σε ισχύ. (δικαιολογητικό 9), καθώς επίσης και η υποβολή στα λοιπά δικαιολογητικά, έντυπου πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους (δικαιολογητικό 15).

2. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, πριν την ημερομηνία λήξης του ογκομετρικού πίνακα, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της Φ2-1617/07-12-2010 όπως ισχύει, για το σύννομο της λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, υποβάλλεται νέος ογκομετρικός πίνακας σε ισχύ, σε αντικατάσταση του παλαιού. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά έχει εφαρμογή το εδάφιο iv της παραγράφου 23 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ με αρ. Πρωτ.79789/31.12.2014 (Β' 3676) σύμφωνα με το οποίο «Στην περίπτωση που δεν προστίθεται εξοπλισμός ή εξάρτημα, αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου, που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, για στοιχεία του συστήματος εισροών-εκροών, δεν απαιτείται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, διότι αυτό έχει ήδη καταβληθεί για την έκδοση της ενιαίας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου καυσίμων.»

3. Τέλος στην περίπτωση αίτησης αλλαγής καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή πρατηρίου υγρών καυσίμων από βενζίνη αμόλυβδη οποιασδήποτε εμπορικής ονομασίας, σε βενζίνη αμόλυβδη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ονομασίας, δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ. 1224/81 ή του 465/1970, όπως ισχύουν, η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, διότι στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων εμπορικών ονομασιών των βενζινών αμόλυβδης τεχνολογίας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω αλλαγής των διαφόρων εμπορικών ονομασιών του πετρελαίου που αποθηκεύεται στις δεξαμενές του.Ο ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο