Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2000 ]

ΠΟΛ.1207/3.7.2000 Τα ζαχαροπλαστεία δεν δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και αφορολόγητες κρατήσεις του Ν.2601/1998

(Τα ζαχαροπλαστεία δεν δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και αφορολόγητες κρατήσεις του Ν.2601/1998 )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητραΑθήνα, 3 Ιουλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1056564/10753/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 33.75.312

ΠΟΛ.: 1207


ΘΕΜΑ: Τα ζαχαροπλαστεία δεν δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989 και αφορολόγητες κρατήσεις του ν.2601/1998.
1056564/10753/Β0012/ΠΟΛ.1207/3.7.2000

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθ. 55604/8.6.2000 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα ζαχαροπλαστεία, δηλαδή οι μονάδες που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν λιανικώς, δεν είναι επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2601/1998 και, επομένως, δεν
δικαιούνται να σχηματίζουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση ούτε των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2601/1998, περί φορολογικής απαλλαγής, για τις επενδύσεις που ενδεχομένως πραγματοποιούν.


Απάντηση σε ερώτημα
55604/8.6.2000

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται με το υπ' αριθ. Α.Μ.6099/Ι.Τ./Κ.Μ./26.5.2000 έγγραφο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου και αποθήκης από βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία εντάσσεται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 1, περ. α' του Ν.2601/1998 (ως περιλαμβανόμενη στις δραστηριότητες του άρθρου 15 του ίδιου νόμου), συμπεριλαμβάνονται στις παραγωγικές επενδύσεις με τις οποίες καλύπτεται η αξία σχηματισθέντος κατά τη χρήση 1999 ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 4, παρ. 14 του Ν.2753/1999.
2. Τα ζαχαροπλαστεία, ήτοι οι μονάδες που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν λιανικώς, δεν περιλαμβάνονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες του άρθρου 15 του Ν.2601/1998 (εξαιρούνται ρητά από τον Κωδικό 158.1 της ΣΤΑΚΟΔ-91 της Ε.Σ.Υ.Ε. και κατατάσσονται στον Κωδικό 553.2, που ανήκει στον Κλάδο "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ").

Κατά συνέπεια, τα ζαχαροπλαστεία δεν είναι υπαγόμενες επιχειρήσεις στο Ν.2601/1998 και άρα δεν δικαιούνται του σχηματισμού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 4, παρ. 14 του Ν.2753/1999.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο