Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2000 ]

ΠΟΛ.1204/29.6.2000 Τροποποίηση - διόρθωση στο ορθό των υπ αριθ. 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2081/Β/26.11.1999), 1107357/5686/Β/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.1999) και 1121210/6271/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2260/Β/31.12.1999) αποφάσεων που αφορούν την επέκταση εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης

(Τροποποίηση - διόρθωση στο ορθό των υπ αριθ. 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2081/Β/26.11.1999), 1107357/5686/Β/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.1999) και 1121210/6271/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2260/Β/31.12.1999) αποφάσεων που αφορούν την επέκταση εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1059804/2706/ΔΟΟΤΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ


ΠΟΛ. 1204

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - διόρθωση στο ορθό των αποφάσεων με αριθμ. 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ.2081/Β/26-11-99), 1107357/5686/Β/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ.2082 τ.Β΄/26-11-99) και 1121210/6271/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2260 τ.Β΄/31-12-99) που αφορούν την επέκταση εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄).

3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

5. Την απόφασή μας με αρ.πρ. 1067780/82/Γ0013/19.6.94 (ΦΕΚ 549/Β΄/15-7-94), όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

6. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.

7. Την αρ.πρ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (Β΄571).

8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορθώνουμε στο ορθό τις αποφάσεις μας με αριθμ. 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ.2081/Β/26-11-99) 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2082 τ.Β΄/26-11-99) και 1121210/6271/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ 2260 τ.Β΄/31-12-99) που αφορούν την επέκταση εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης σε διάφορους Νομούς της χώρας ως εξής:

1. Στο ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

α. Στο Δήμο Αγρινίου

α1 στο Δ.Δ. Καλυβίων διαγράφεται το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική (Εθν.) ή Επαρχιακή (Επ.) οδό ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ".

α2. στο Δ.Δ. Καμαρούλας από το εσφαλμένο"για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό Ε.Β.Α.: 1.500"στο ορθό"για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ε.Β.Α.: 1.500"

β. Στο Δήμο Θεστιέων και στο Δ.Δ. Θεστιέων από το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό Ε.Β.Α.: 1.000",στο ορθό "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό και για το τμήμα από το τέλος της κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Παναιτωλίου μέχρι το όριο οικισμού Καινούργιου Ε.Β.Α.: 1.000"

γ. Στο Δήμο Παραβόλας και στο Δ.Δ. Παλαιοκαρυάς

από το εσφαλμένο"Α.Β.Α.: 300"στο ορθό"Α.Β.Α.: 130"

2. Στο ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ

α.Στο Δήμο Καλαβρύτων και στο Δ.Δ. Καλαβρύτων για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό:από το εσφαλμένο"Ε.Β.Α.: 300", στο ορθό "Ε.Β.Α.: 700".

3. Στο ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

α. Στο Δήμο Νότιας Ρόδου:

α1. στο Δ.Δ. Γενναδίου από το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό Ε.Β.Α.: 800", στο ορθό "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό Ρόδου - Κατταβιάς Ε.Β.Α.: 800".

α2. στο Δ.Δ. Λαχανιάς προστίθεται "Ε.Β.Α.: 600" για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα από 0 μέχρι 800 μέτρα.

4. Στο ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

α. Στο Δήμο Βύσσας και στο Δ.Δ. Νέας Βύσσας από το εσφαλμένο"Δ.Δ. Νέας Βρύσης "στο ορθό "Δ.Δ. Νέας Βύσσας"

β. Στο Δήμο Τριγώνου και στο Δ.Δ. Δικαίων:

β1. για τον οικισμό Διλόφου διαγράφεται Ε.Β.Α.: 50, για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό Σπηλαίων - Κριού - Διλόφου και προστίθεται Α.Β.Α.: 50

β2. για τον οικισμό Κριού διαγράφεται Ε.Β.Α.: 50, για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό Σπηλαίων - Κριού - Διλόφου και προστίθεται Α.Β.Α.: 50

β3. για τον οικισμό Πάλλης διαγράφεται Ε.Β.Α.: 70, για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό Δικαίων - Ορμηνίου και προστίθεται Α.Β.Α.: 70

5. Στο ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΕΙΑΣ

α. Στο Δήμο Αλεξάνδρειας και στο Δ.Δ. Νεοχωρίου από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 1.300" στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 1.100"

β. Στο Δήμο Αντιγονιδών και

β1. στο Δ.Δ. Καβασίλων από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 200", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 1.500"

β2. στο Δ.Δ. Ξεχασμένης από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 1.000", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 200".

γ. Στο Δήμο Αποστόλου Παύλου και στο Δ.Δ. Μακροχωρίου από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 2.000", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 200".

δ. Στο Δήμο Βέροιας και

δ1. στο Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 2.000", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 200".

δ2. στο Δ.Δ. Ασωμάτων από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 140" στο ορθό "Α.Β.Α.: 180" και από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 2.000", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 200".

δ3. στο Δ.Δ. Βέροιας από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 2.000", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 200" και συμπληρώνεται Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο και στις παρακάτω Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς ως εξής:

i. (Εθν.) Βέροιας - Νάουσας (από όριο σχεδίου πόλης Βέροιας και μέχρι απόσταση 500μ. από το όριο σχεδίου πόλης Βέροιας) Ε.Β.Α.: 4.000

ii. (Εθν.) Βέροιας - Νάουσας (από όριο των 500μ. από το όριο σχεδίου πόλης Βέροιας μέχρι τα όρια της κτηματικής περιφέρειας Βέροιας) Ε.Β.Α.: 3.000

iii. (Επ.) Βέροιας - Νοσοκομείου (από τη διασταύρωση Βέροιας - Ασωμάτων μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας) Ε.Β.Α.: 600

iv. (Εθν.) Νέας Εγνατίας (από τον κόμβο Νέας Εγνατίας με επαρχιακή οδό προς Βέροια μέχρι όρια Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου) Ε.Β.Α: 150

v. (Επ.) Περιφερειακή οδός Βέροιας (παλιά σιδηροδρομική γραμμή) (από τη διασταύρωση της οδού Πιερίων μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Στρατού) Ε.Β.Α.: 6000.

δ4. στο Δ.Δ. Κάτω Βερμίου από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 120", στο ορθό "Α.Β.Α.: 180".

6. Στο ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

α. Στο Δήμο Ελευθερών και

α1. Δ.Δ. Ελαιοχωρίου από το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό Ε.Β.Α.: 3.000",στο ορθό "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης Ε.Β.Α.: 3.000".

α2. Δ.Δ. Μυρτοφύτου από το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό Ε.Β.Α.: 3.000", στο ορθό"για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης Ε.Β.Α.: 3.000".

α3. Δ.Δ. Φωλέας από το εσφαλμένο"για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό Ε.Β.Α.: 3.000",στο ορθό"για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης Ε.Β.Α.: 3.000".

7. Στο ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

α. Στο Δήμο Σερβίων προστίθενται για το Δ.Δ. Αυλών "Α.Β.Α.: 100" και "ΤΟ΄ αρχ.: 1.000".

8. Στο ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

α. Στο Δήμο Νεμέας και

α1. Δ.Δ. Νεμέας από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 193",στο ορθό"Α.Β.Α.: 230".

α2. Δ.Δ. Πετρίου από το εσφαλμένο"Α.Β.Α.: 230",στο ορθό "Α.Β.Α.: 193".

β. Στο Δήμο Ξυλοκάστρου

β1. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΛΡΥΣΟΥΛΩΝ"στο ορθό"Δ.Δ. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ"

β2. από το εσφαλμένο

"Δ.Δ. ΩΑΝΑΡΙΤΙΟΥ",στο ορθό"Δ.Δ. ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ"

β3. από το εσφαλμένο"Δ.Δ. ΩΕΛΛΗΝΗΣ",στο ορθό "Δ.Δ. ΠΕΛΛΗΝΗΣ"

β4. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΩΙΤΣΩΝ"στο ορθό, "Δ.Δ. ΠΙΤΣΩΝ"

β5. και από τον οικισμό ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ διαγράφεται η τιμή "ΤΟ΄ αρχ.: 3.000".

γ. Στο Δήμο Σικυωνίων

γ1. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΛΕΛΙΝΗΣ",στο ορθό "Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΗΣ".

γ2. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΛΤΟΥ", στο ορθό"Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ".

γ3. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΛΑΛΤΟΥ" στο ορθό "Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

γ4. από το εσφαλμένο "Δ.Δ. ΜΩΟΧΙΚΑ", στο ορθό "Δ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΑ".

9. Στο ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

α. στο Δήμο Μυκόνου και στο Δ.Δ. Μυκονίων για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα 0-800 μέτρα και βρίσκονται στο τμήμα θ. Από τον κοινοτικό δρόμο Καλαποδίου - Χώρας Μυκόνου προς τα ανατολικά μέχρι τον κοινοτικό δρόμο Λιά - `Ανω Μεριάς του Όρμου Λιάς από το εσφαλμένο "Ε.Β.Α. (0-100): 50, Ε.Β.Α. (100-200): 50, Ε.Β.Α. (200-500): 50, Ε.Β.Α.: (500-800): 50", στο ορθό "Ε.Β.Α. (0-100): 6.750, Ε.Β.Α. (100-200): 6.750, Ε.Β.Α. (200-500): 5.750, Ε.Β.Α. (500-800): 4.750".

β. στο Δήμο Νάξου και

β1. στο Δ.Δ. Γαλήνης από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 600", στο ορθό "Α.Β.Α.: 350".

β2. στο Δ.Δ. Γλινάδου από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 350", στο ορθό "Α.Β.Α.: 600".

β3. στο Δ.Δ. Εγγάρων από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 600", στο ορθό "Α.Β.Α.: 350".

β4. στο Δ.Δ Κινιδάρου από το εσφαλμένο"Α.Β.Α.: 350", στο ορθό "Α.Β.Α.: 200".

β5. στο Δ.Δ. Μελάνων από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 200", στο ορθό "Α.Β.Α.: 400".

β6. στο Δ.Δ. Νάξου από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 400", στο ορθό "Α.Β.Α.: 4.000".

10. Στο ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

α. στο Δήμο Φαρσάλων και

α1. στο Δ.Δ. Αχιλλείου για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική (Εθν.) ή Επαρχιακή (Επ.) οδό συμπληρώνεται η τιμή "Ε.Β.Α. : 50"

α2. στο Δ.Δ. Βρυσίων για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε Εθνική (Εθν.) ή Επαρχιακή (Επ.) οδόσυμπληρώνεται η τιμή "Ε.Β.Α.: 50" και

α3. στο Δ.Δ. Φαρσάλων συμπληρώνεται η τιμή Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στις

i. Π.Ε.Ο. Φαρσάλων - Λαμίας "Ε.Β.Α.: 240" και

ii. Π.Ε.Ο. Φαρσάλων - Βόλου "Ε.Β.Α.: 240".

11. Στο ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ,

α. στο Δήμο Νεάπολης και στο Δ.Δ. Χουμεριάκου συμπληρώνεται η τιμή "ΤΟ΄ αρχ.: 16.000".

12. Στο ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ,

α. στο Δήμο Ερεσσού - Αντίσσης και στο Δ.Δ. Αντίσσης συμπληρώνεται η τιμή "ΤΟ΄ αρχ.: 1.000".

β. στο Δήμο Μυτιλήνης και,

β1. στο Δ.Δ. Αλυφαντών από το εσφαλμένο "για όσα έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό (Επ.) Μυτιλήνης - Καλλονής (από διασταύρωση με Πυργές μέχρι όριο με Δ.Δ. Μυτιλήνης) Ε.Β.Α.: 1.500", στο ορθό "για όσα έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό (Επ.) Μυτιλήνης - Καλλονής (από διασταύρωση με Πυργές μέχρι όριο με Δ.Δ. Αλυφαντών) Ε.Β.Α.: 1.500".

β2. στο Δ.Δ. Μοριάς διαγράφονται οι Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται σε απόσταση από 0-800 μέτρα από τη θάλασσα και ορίζονται Ε.Β.Α. ανάλογα με την απόστασή τους από τη θάλασσα για τα παρακάτω τμήματα ως εξής:

i "Παράλιο τμήμα στο Κόλπο Γέρας Ε.Β.Α. (0-100): 300, Ε.Β.Α. (100-200): 300, Ε.Β.Α. (200-500): 200."

ii. "Υπόλοιπο παράλιο τμήμα Ε.Β.Α. (0-100): 1.000, Ε.Β.Α. (100-200): 1.000, Ε.Β.Α. (200-500): 800, Ε.Β.Α. (500-800): 600".

β3. στο Δ.Δ. Μυτιλήνης συμπληρώνεται η τιμή "Α.Β.Α.: 180".

γ. στο Δήμο Πολιχνίτου

γ1. στο Δ.Δ. Λισβορίου από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 12.000",στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 8.000".

γ2. στο Δ.Δ. Πολιχνίτου συμπληρώνεται η τιμή "ΤΟ΄ αρχ.: 2.000".

13. Στο ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ,

α. στο Δήμο Λευκάδος και στο Δ.Δ. Απόλπαινης συμπληρώνεται η τιμή "ΤΟ΄ αρχ.: 22.000".

14. Στο ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

α. Στο Δήμο Αβίας και στο Δ.Δ. Δόλων από το εσφαλμένο για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται από 100 μέχρι 800 μ. από τη θάλασσα και για το τμήμα "ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ (από όριο σχεδίου οικισμού μέχρι τέλος κτηματικής περιφέρειας)", στο ορθό

για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται από 100 μέχρι 800 μ. από τη θάλασσα και για το τμήμα "ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ (από όριο κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Αβιάς μέχρι όριο σχεδίου οικισμού Κιτριών)".

β. Στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δ.Δ. Καλαμάτας διαγράφονται οι Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται σε απόσταση από 0 - 800 μέτρα από τη θάλασσα και ορίζονται Ε.Β.Α. ανάλογα με την απόστασή τους από τη θάλασσα για τα παρακάτω τμήματα ως εξής:

β1. "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (από όριο σχεδίου πόλης Καλαμάτας μέχρι κτηματική περιφέρεια Δ.Δ. Βέργας) Ε.Β.Α. (0-100): 9.000, Ε.Β.Α. (100-200): 5.000, Ε.Β.Α. (200-500): 3.000, Ε.Β.Α. (500-800): 2.000"

β2. "ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (από όριο σχεδίου πόλης Καλαμάτας μέχρι φυσικό όριο ποταμού `Αριος) Ε.Β.Α. (0-100): 2.300, Ε.Β.Α. (100-200): 1.900, Ε.Β.Α. (200-500): 2.100, Ε.Β.Α. (500-800): 2.300"

β3. "ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (από φυσικό όριο ποταμού `Αριος μέχρι φυσικό όριο ποταμού Παμισού) Ε.Β.Α. (100-200): 500, Ε.Β.Α. (200-500): 500, Ε.Β.Α. (500-800): 500"

γ. Στο Δήμο Κορώνης και στο Δ.Δ. Βασιλιτσίου διαγράφονται οι Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται σε απόσταση από 0-800 μέτρα από τη θάλασσα και ορίζονται Ε.Β.Α. ανάλογα με την απόσταση από τη θάλασσα για το παρακάτω τμήμα ως εξής:

"Από όριο κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Κορώνης μέχρι φυσικό όριο Χάνδακα παραλίας Αμμούδι Ε.Β.Α. (0-100): 1.000, Ε.Β.Α. (100-200): 800, Ε.Β.Α. (200-500): 600, Ε.Β.Α. (500-800): 400"

δ. Στο Δήμο Μεσσήνης και

δ1. στο Δ.Δ. Μελιγαλά από το εσφαλμένο "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό (Επ.) Νεοχωρίου - Μελιγαλά - Νεοχωρίου Ε.Β.Α.: 200" στο ορθό "για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην Επαρχιακή οδό (Επ.) Μελιγαλά - Μερόπη Ε.Β.Α.: 200"

δ2. στο Δ.Δ. Μεσσήνης διαγράφονται οι Ε.Β.Α. για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται σε απόσταση από 0-800 μέτρα από την θάλασσα και ορίζονται Ε.Β.Α. ανάλογα με την απόσταση από τη θάλασσα για το παρακάτω τμήμα ως εξής:

"Από την ανατολική πλευρά του ποταμού Παμισού μέχρι όριο κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Μεσσήνης ανατολικά Ε.Β.Α. (0-100): 100, Ε.Β.Α. (100-200): 100, Ε.Β.Α. (200-500): 100, Ε.Β.Α. (500-800): 100"

Για όλες τις υπόλοιπες εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση από τη θάλασσα 0-800 μέτρα ορίζονται Ε.Β.Α. (0-100): 800, Ε.Β.Α. (100-200): 800, Ε.Β.Α. (200-500): 800, Ε.Β.Α. (500-800): 600

15. Στο ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

α. Στο Δήμο Πρεβέζης και στο Δ.Δ. Νικοπόλεως για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται από 500 μέχρι 800 μέτρα από τη θάλασσα και για τμήμα από εκκλησία Αγ. Ιωάννη μέχρι ρέμα Παπαλάκος (Αμβρακικός κόλπος) από το εσφαλμένο "Ε.Β.Α.: 392", στο ορθό "Ε.Β.Α.: 292".

β. Στο Δήμο Φαναρίου και στο Δ.Δ. Κορώνης για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην (Εθν.) Καναλακίου - Πάργας από το εσφαλμένο "Ε.Β.Α.: 100", στο ορθό "Ε.Β.Α.: 200".

γ. Στο Δήμο Φιλιππιάδος και στο Δ.Δ. Φιλιππιάδος από το εσφαλμένο "ΤΟ΄ αρχ.: 5.200", στο ορθό "ΤΟ΄ αρχ.: 5.000".

16. Στο ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

α. Στο Δήμο Εστιαιώτιδας και στο Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στην (Εθν.) Τρικάλων - Λάρισας από το εσφαλμένο "Ε.Β.Α.: 1.000", στο ορθό "Ε.Β.Α.: 1.700".

β. Στο Δήμο Οιχαλίας και στο Δ.Δ. Κρήνης από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 250", στο ορθό "Α.Β.Α.: 220".

17. Στο ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

α. Στο Δήμο Γεωργιουπόλεως και στο Δ.Δ. Καστέλλου από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 400", στο ορθό"Α.Β.Α.: 300".

β. Στο Δήμο Μουσούρων και στο Δ.Δ. Σεμπρώνα από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 400", στο ορθό"Α.Β.Α.: 250".

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραπάνω αποφάσεων (29-11-99 και 31-12-99).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο