Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2000 ]

ΠΟΛ.1201/29.6.2000 Αναστολή εφαρμογής της υπ αριθ. 1121675/2031/Α0012/ΠΟΛ.1269/29.12.1999 κοινής απόφασης για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις μέχρι και 31.12.2000

(Αναστολή εφαρμογής της υπ αριθ. 1121675/2031/Α0012/ΠΟΛ.1269/29.12.1999 κοινής απόφασης για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις μέχρι και 31.12.2000 )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1058635/1233/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνο: 33.75.317, 318
ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΟΛ.: 1201

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής της 1121675/2031/Α0012/ΠΟΛ.1269/29.12.1999 κοινής απόφασης για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις μέχρι και 31.12.2000.

1058635/1233/Α0012/ΠΟΛ.1201/29.6.2000
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'/ /17.11.1999).
2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Την από 4.12.1999 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. 1121675/2031/Α0012/ΠΟΛ.1269/29.12.1999 (ΦΕΚ 2295/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
5. Την υπ' αριθ. 1007604/132/Α0012/ΠΟΛ.1017/25.1.2000 (ΦΕΚ 77/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
6. Την πραγματική κατάσταση που επικρατεί κατά την καταβολή αμοιβών στους δικηγόρους.
7. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1121675/2031/Α0012/ΠΟΛ.1269/29.12.1999 κοινής απόφασής μας από 1 Ιουλίου 2000 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2000.

2. Ορίζουμε ότι μέχρι την έναρξη της εφαρμογής της απόφασης που αναστέλλεται, κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των Δικαστηρίων, για τη σύμπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, έχουν όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα της υπ' αριθ. 1007604/132/Α0012/ΠΟΛ.1017/25.1.2000 κοινής απόφασής μας, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σ' αυτόν, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο