Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2016 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 11/12.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων

(Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων»

Σγετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 30/11-01-2016 και με α.π. ΕΣ 11/11-01-2016.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για αντικατάσταση εκκαθαριστών (που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, οι οποίοι δηλώνουν ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης), μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6, Ν. 3419/2005 όπως ισχύει «Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ. Ε. ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία..................».

Συνεπώς, για να γίνει αντικατάσταση των εκκαθαριστών της εταιρείας ".................... ΟΕ", που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, θα πρέπει, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι, να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν αντικατάσταση των εκκαθαριστών (συνυποβάλλοντας ως δικαιολογητικό και τις δηλώσεις των ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης κλπ).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο