Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2000 ]

ΠΟΛ.1200/28.6.2000 Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής

(Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1058352/1219/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

1058352/1219/Α0012/ΠΟΛ.1200/28.6.2000

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 της υπ' αριθ. 1119720/1980/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης της επιχείρησης από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση αφαιρείται, εκτός των άλλων, η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. των εμποροϋπαλλήλων για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών.

Η αμοιβή αυτή για το έτος 1999 και από 1.1.2000 και μετά ορίσθηκε στο ποσό των 2.600.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών και στο ποσό των 3.380.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται, επειδή ο μέσος όρος των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης αυτών των επιχειρήσεων προκύπτει μεταξύ άλλων και από την απόδοση του συντελεστή παραγωγής εργασίας, που στις περιπτώσεις αυτές προέρχεται μόνο από ένα άτομο, τον επιχειρηματία Φυσικό Πρόσωπο, το ποσό της αμοιβής που πρέπει να αφαιρείται από το μέσο όρο των εισοδημάτων είναι το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή των 3.380.000 δρχ., ανάλογα με το αν πρόκειται για εμπορική - μεταπρατική δραστηριότητα ή εμπορική - παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

3. Προκειμένου, όμως, για τους άλλους υπόχρεους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, ο μέσος αυτός όρος των εισοδημάτων της πενταετίας προκύπτει, συνήθως και από την απόδοση της προσωπικής εργασίας περισσοτέρων του ενός ατόμων - εταίρων ή μελών.

4. Ενόψει του γεγονότος αυτού και για την προσαρμογή του τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας στις συνθήκες που επικρατούν πραγματικά κατά τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων (πλην ΕΠΕ), θα πρέπει από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης να αφαιρούνται ως αμοιβή τα εξής ποσά, κατά περίπτωση:

α) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΟΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή ποσό 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.700.000 δρχ. (2 x 3.380.000) κατά περίπτωση.

β) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής επί το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ετήσια αμοιβή, δηλαδή από 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, σε ΕΕ με ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων π.χ. 60%, το ποσό της αμοιβής που αναγνωρίζεται για έκπτωση, είναι ίσο με 3.120.000 δρχ. (5.200.000 x 60%).

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

γ) Προκειμένου για τους άλλους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή το ποσό των 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.760.000 δρχ. (2 x 3.380.000), κατά περίπτωση.

5. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο