Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 328 ΕΞ 29.2.2016 Έκδοση πιστωτικού λόγω rebate-clawback

(Έκδοση πιστωτικού λόγω rebate-clawback)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 29.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 328 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 328/2016

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE-CLAWBACK»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Απόφαση ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 11/02/2016 αφορά στο ποσό που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE και CLAWBACK, για την εταιρία ………………

Το ερώτημά μας είναι λόγω της αυτοτέλειας των χρήσεων αλλά και των ελληνικών λογιστικών προτύπων και δεδομένου ότι είναι σε γνώση μας πριν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, αφορά την χρήση 2015, πρέπει να κοπεί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με ημερομηνία 31/12/2015. Επίσης σας επισυνάπτω και την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 που στην σελίδα 20 και στη τελευταία παράγραφο αναφέρεται στα ποσά clawback και rebate.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ποσά εσόδων που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE και CLAWBACK, τα οποία αφορούν την χρήση 2015 και είναι γνωστά μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, από λογιστικής άποψης πρέπει να μειώσουν τα έσοδα της χρήσης 2015. Για το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο