Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2000 ]

ΠΟΛ.1198/27.6.2000 Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Νοεμβρίου 1999

(Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Νοεμβρίου 1999 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 27 Ιουνίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1039897/2437-20/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η.Π.13/6/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1198


ΘΕΜΑ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Νοεμβρίου 1999.
1039897/2437-20/0016/ΠΟΛ.1198/27.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α'), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημίες σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων, να ρυθμίζει στις πληγείσες περιοχές την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
2. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 9.11.1999 είχαν σαν αποτέλεσμα ν' απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών των Δήμων Μεγάρων, Νέας Περάμου, Μάνδρας και Ελευσίνας Αττικής που επλήγησαν.
3. Την υπ' αριθ. Οικ./2851/ΓΟ31/16.3.2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία έγινε η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.
4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
5. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις ΔΟΥ και Τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ Νομικών Προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31.12.1999 και οφείλονται από Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές των Δήμων Μεγάρων, Νέας Περάμου, Μάνδρας και Ελευσίνας Αττικής, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9.11.1999 ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24) κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30.000 δρχ.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:
α) Η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31.7.2000 στην αρμόδια ΔΟΥ.
β) Η προσκόμιση σχετικού εγγράφου που εκδόθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου ή άλλη Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες αυτές.
γ) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι 31.7.2000 και οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο