Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2000 ]

ΠΟΛ.1195/20.6.2000 Είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις ΔΟΥ

(Είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις ΔΟΥ )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΑθήνα, 20 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1054601/3432/016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΟ TAXIS - Δ/ΝΣΗ 30η - ΚΕΠΥΟ
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
Η.Π.21/06/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1195


ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
1054601/3432/016/ΠΟΛ.1195/20.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού".
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α') "περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπά".
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1038540/3148/0016/4.4.1997 (ΦΕΚ 299/Β'/1997) απόφασης.
5. Την υπ' αριθ. 1039386/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών είσπραξης του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Οι ΔΟΥ κατά την είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τρέχοντος έτους, στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν έλαβε ή έχασε το προεκδιδόμενο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης, επιθυμεί να πληρώσει διαφορετικό από το αναγραφόμενο ποσό ή να εξοφλήσει τίτλο πληρωμής, εκδίδουν:

Α. Οι ΔΟΥ TAXIS

1. Διπλότυπα τύπου Α μέσω συστήματος, όταν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλωση στη ΔΟΥ τους.
2. Γραμμάτια συμψηφισμού και επιλογή "βεβαιωμένα", όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε άλλη ΔΟΥ TAXIS.
3. Χρηματικό γραμμάτιο, όταν ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση σε χειρόγραφη ΔΟΥ. Στο χρηματικό γραμμάτιο πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως ο ΑΦΜ, το είδος φόρου, το οικονομικό έτος, ο αριθμός ειδοποίησης, ο αριθμός χρηματικού καταλόγου και η δόση που πληρώνεται και να αποστέλλεται στη ΔΟΥ παραλαβής το ταχύτερο δυνατό.
Η ΔΟΥ παραλαβής εξοφλεί το χρηματικό γραμμάτιο με χειρόγραφο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης και το αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για πίστωση.

Β. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ (Εκτός TAXIS)

1. Χειρόγραφα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, όταν ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στη ΔΟΥ τους.
2. Χειρόγραφα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε άλλη χειρόγραφη ΔΟΥ.
3. Γραμμάτια συμψηφισμού, όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε ΔΟΥ TAXIS.
Στα γραμμάτια συμψηφισμού πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του φορολογούμενου, ο αριθμός χρηματικού καταλόγου, το είδος φόρου, το οικονομικό έτος, καθώς επίσης και η δόση που καταβάλλεται και να αποστέλλεται στη ΔΟΥ παραλαβής το ταχύτερο δυνατό. Η ΔΟΥ παραλαβής πιστώνει το γραμμάτιο με τις γνωστές διαδικασίες άμεσα με την παραλαβή.
Με εγκυκλίους που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα καθορίζονται ποιες ΔΟΥ εντάσσονται στην Α' ή τη Β' κατηγορία, αντίστοιχα.

Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1η Ιουνίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο