Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 26856/7.3.2016 Παράθεση στοιχείων και ενημέρωση για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση πόσων ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης μας

(Παράθεση στοιχείων και ενημέρωση για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση πόσων ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης μας)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ : 26856
Σχετ.: 25869/7-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και Γ.Ε.ΜΗ,
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες: Δ.Σακαρέλη
Τηλέφωνο 213 15 14 461
Fax 210 38 43 391

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο με Α.Π. 3563/29-2-2016 ερώτημα του βουλευτή του νομού Βοιωτίας, Ευάγγελου Μπασιάκου, σχετικά με την παράθεση στοιχείων για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των επιχειρήσεων που μετακινήθηκαν.

Θα θέλαμε καταρχάς να σας ενημερώσουμε ότι θα απαντήσουμε ως προ; το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας σχετικά με την τάση ή μη μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής καθώς αυτό μόνον άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε από τα υπάρχοντα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

 

Εταιρείες / Χώρα Προέλευσης- Εγκατάστασης Αριθμός
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο 101
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 33
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50
Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 281
Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 46
Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 9
Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χώρες 20 14-2016) 14
Σύνολα 534


Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η υπηρεσία μας. με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο κατά την προηγούμενη περίοδο, υπέβαλλε σχετικά ερωτήματα τόσο στην  Πρεσβεία της χώρας μας στην Βουλγαρία (Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) όσο και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα:

1. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Βουλγαρία - Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:
- Μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 11.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.
- Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσεων, και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.
- Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών1 το 2012 και το 2014 καταγράφηκε αποεπένδυση στην Βουλγαρία ύψους - 125.5 εκ. € και -30.3 εκ. € αντίστοιχα.

2. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο - Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικέ φυσικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:
- Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87 εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων.
- Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71 εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 227.840 εταιρείες.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο