Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2000 ]

ΠΟΛ.1191/9.6.2000 Φορολογική ελάφρυνση σε δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

(Φορολογική ελάφρυνση σε δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1053328/1130/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 33.75.315

ΠΟΛ.: 1191

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

1053328/1130/Α0012/ΠΟΛ.1191/9.6.2000

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, για τα Φυσικά Πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται σε 3.300.000 δρχ. Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα: 51 "Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες", 52 "Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα" και 53 "Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του".

3. Ακόμη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5109/1982 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1102824/1568/Α0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 1040801/750/Α0012/απόφαση του ίδιου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας την οποία εκδίδει ο Δήμαρχος, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την
απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφει ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους
υπαλλήλους ΝΠΔΔ που διορίζονται στα νησιά αυτά και οι οποίοι αρκεί να κατοικούν στα νησιά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος από το οποίο ζητείται η απαλλαγή.

5. Επίσης, όπως έγινε δεκτό με την υπ' αριθ. 1114220/1874/Α0012/8.3.2000 διαταγή μας, η βεβαίωση του Δημάρχου που ορίζεται στην πιο πάνω απόφαση πρέπει να αναφέρεται σε όλο το έτος, εκτός από την περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, για τους οποίους πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, γεγονός που θα παρουσιαστεί κατά το έτος τοποθέτησής τους στο νησί ή κατά το έτος αναχώρησής τους από αυτό.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί) και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας να βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να κατοικούν μέχρι και εννέα (9) μήνες το έτος στο νησί, μόνο όμως κατά το έτος τοποθέτησής τους ή κατά το έτος αναχώρησής τους από αυτό. Επίσης, στην ίδια περίπτωση, εάν ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο σύζυγος που κατοικεί στο νησί, με τις προϋποθέσεις που θέτονται στην υπ' αριθ. 1102824/1568/Α0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο