Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718/4.3.2016 Σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής - Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση

(Σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής - Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 4-3-16
Αριθ. Πρωτ.ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργού
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα

2. Βουλευτή κ. Φ. Αραμπατζή
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2168/31-12-2015 ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραμπατζή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/2.4.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1089/20.4.2015 και ΠΟΛ.1127/3.6.2015 τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ενώ μη υποβολή δικαιολογητικών στην προθεσμία αυτή συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επιστροφής.

2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα, δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο