Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-1980 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 674/1980 Εν όψει των διατάξεων του Ν.Δ. 1059/71, εάν αι Τράπεζαι δικαιούνται να αρνηθούν την χορήγησιν στοιχείων περί των τραπεζικών καταθέσεων πελατών τους, εις τα διενεργούντα έλεγχον αρμόδια, παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, όργανα της Νομισματικής Επιτροπής

(Εν όψει των διατάξεων του Ν.Δ. 1059/71, εάν αι Τράπεζαι δικαιούνται να αρνηθούν την χορήγησιν στοιχείων περί των τραπεζικών καταθέσεων πελατών τους, εις τα διενεργούντα έλεγχον αρμόδια, παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, όργανα της Νομισματικής Επιτροπής)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Με την Γνωμοδότηση 674/1980 σε ερώτημα το οποίο ανέφερε "εν όψει των διατάξεων του Ν.Δ. 1059/1971, εάν αι Τράπεζαι δικαιούνται να αρνηθούν την χορήγησιν στοιχείων περί των τραπεζικών καταθέσεων πελατών τους, εις τα διενεργούντα έλεγχον αρμόδια, παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, όργανα της Νομισματικής Επιτροπής." απάντησε ότι "η Ολομέλεια, κατά πλειοψηφίαν έχει την γνώμην ότι οι διενεργούντες έλεγχον επί των τραπεζών κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1665/51 αρμόδιοι υπάλληλοι της Τραπέζης της Ελλάδος δύνανται να λάβουν γνώσιν των τραπεζικών καταθέσεων πελατών της ελεγχομένης Τραπέζης αλλά μόνον εφ' όσον και καθ' ο μέτρον τούτο είναι αναγκαίον προς διαπίστωσιν της συμμορφώσεως ή μη της ελεγχομένης Τραπέζης προς τας διατάξεις των νόμων και τας αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, οι δε Διοικηταί και αρμόδιοι υπάλληλοι των ελεγχομένων Τραπεζών δεν δικαιούνται να αρνηθούν την χορήγησιν εις τα ως άνω όργανα ελέγχου, στοιχείων και πληροφοριών περί των Τραπεζικών καταθέσεων, αναγκαίων δια την εκπλήρωσιν του έργου των.".

Ολόκληρη η γνωμοδότηση ως συνημμένο αρχείο

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο