Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2000 ]

ΠΟΛ.1183/5.6.2000 Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων

(Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 5 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1049800/2331/ΔΟΟΤΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες: Π. Τσουτσάνη
Τηλέφωνο: 52.20.879, 52.34.490, 52.33.829, 52.34.741

ΠΟΛ.: 1183


ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
1049800/2331/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1183/5.6.2000

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 14 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων γίνεται ανά διετία.
Επειδή μέχρι σήμερα ήδη έχει συμπληρωθεί διετία από την τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα από την Υπηρεσία μας το έργο της επεξεργασίας των πορισμάτων των αρμόδιων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 και να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Οι αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 θα πρέπει να ελέγξουν τις Τιμές Ζωνών (ΤΖ) και τους Συντελεστές Οικοπέδων (ΣΟ) και Εμπορικότητας των δρόμων (ΣΕ), καθώς και τυχόν αλλαγές στους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδων (ΣΑΟ) και να μας υποβάλουν τα σχετικά πορίσματά τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2000.
β) Σε περίπτωση αλλαγής των μελών της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, να στείλετε σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Μεθόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Λεωχάρους 2, 101 84, Αθήνα), με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγγραφο ΤΕΕ κ.λπ.) που αφορούν τη νέα σύνθεση της Επιτροπής.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται να επιβλέψουν την έγκαιρη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο