Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2000 ]

ΠΟΛ.1180/3.5.2000 Φορολογική μεταχείριση τέκνων που φοιτούν σε ΙΕΚ

(Φορολογική μεταχείριση τέκνων που φοιτούν σε ΙΕΚ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1043298/968/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνα:33.75.315

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τέκνων που φοιτούν σε Ι.Ε.Κ

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ν.2238/1994, μεταξύ των προσώπων που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο περιλαμβάνονται και τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 δρχ.

2. Στο άρθρο 2 της εισηγητικής έκθεσης του ν.1828/1989 διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω σχολές ή σχολεία πρέπει να εντάσσονται σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 ορίζεται ότι για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. (Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) οργανώνονται και λειτουργούν ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα τέκνα των φορολογουμένων, που φοιτούν σε Ι.Ε.Κ. δε θεωρούνται ότι τους βαρύνουν, επειδή τα Ι.Ε.Κ. δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα και συνεπώς οι αντίστοιχες εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του άρθρου 8 του ν.2238/1994, καθώς και οι μειώσεις από το φόρο του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, για τα τέκνα αυτά, δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση.

Με Ε.Υ.
Ο Διευθυντής
Δ. ΚΟΥΝΑΚΗΣ
Η.Π. 05.06.2000 / Κ.Χ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο