Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2000 ]

ΠΟΛ.1178/2.6.2000 Επιστροφή του φόρου από τόκους καταθέσεων κατοίκων αλλοδαπής με τη διαδικασία της αχρεώστητης καταβολής

(Επιστροφή του φόρου από τόκους καταθέσεων κατοίκων αλλοδαπής με τη διαδικασία της αχρεώστητης καταβολής)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 2 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1024611/566/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1178


ΘΕΜΑ: Επιστροφή του φόρου από τόκους καταθέσεων κατοίκων αλλοδαπής με τη διαδικασία της αχρεώστητης καταβολής.
1024611/566/Α0012/ΠΟΛ.1178/2.6.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος
1. Από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται η απαλλαγή από την αυτοτελή φορολογία των τόκων καταθέσεων σε συνάλλαγμα των μη κατοίκων Ελλάδας.
2. Με τις υπ' αριθ. 1071124/1267/Α0012/και 1111582/1932/Α0012/διαταγές μας, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλουν στις Τράπεζες κ.λπ. οι καταθέτες για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αυτά σε κάθε χρήση και μέχρι το τέλος αυτής, για να έχουν σε κάθε χρήση την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων καταθέσεων. Εάν τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στις Τράπεζες κ.λπ. μετά τις 31 Δεκεμβρίου της χρήσης που αφορούν, ο φόρος θα επιστρέφεται με τη διαδικασία περί αχρεώστητης καταβολής.
3. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 3123/1997 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος στην καταβαλλόμενη σε ιδιωτικούς υπαλλήλους αποζημίωση, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, αρμόδιος για την παραλαβή της σχετικής δήλωσης και τον έλεγχο αυτής είναι ο Οικονομικός Εφορος, ο οποίος έχει τη γενική αρμοδιότητα ελέγχου του υπόχρεου στην παρακράτηση εργοδότη και ότι κάθε αμφισβήτηση σχετική με τη φορολογική υποχρέωση του μισθωτού, ως και τυχόν αίτημα αυτού για την απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εφόρου της κατοικίας ή της διαμονής του μισθωτού, ο οποίος δεν δεσμεύεται από την κρίση του Εφόρου του εργοδότη.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι κάτοικοι αλλοδαπής - Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά στις Τράπεζες κ.λπ. μετά το τέλος της χρήσης που αφορούν, για την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, πρέπει αυτοί να υποβάλουν την αίτησή τους στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους στην Ελλάδα. Εάν δεν αποκτούν άλλα (εκτός των τόκων) εισοδήματα στην Ελλάδα και δεν υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται να εξετάσει εάν ο αιτών δικαιούται την
επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, προβαίνοντας στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες και σε καταφατική περίπτωση να επιστρέψει το φόρο στο δικαιούχο αλλοδαπό.
5. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, για να μην γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 15%, πρέπει όλοι οι συνδικαιούχοι να είναι μη μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και να προσκομίζουν όλοι τα νόμιμα δικαιολογητικά (σχετ. η υπ' αριθ. 1071124/1267/Α0012/διαταγή μας).

Β. Διεύθυνση Μητρώου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ, χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ στα αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία. Με το άρθρο 7 της ίδιας ΑΥΟ, ορίζεται ως αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση ΑΦΜ στα παραπάνω πρόσωπα η ΔΟΥ που διενεργεί την επιστροφή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο