Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2000 ]

ΠΟΛ.1176/31.5.2000 Προσδιορισμός καθαρών κερδών των εμπόρων πετρελαίου που διανέμουν αυτό κατοίκον

(Προσδιορισμός καθαρών κερδών των εμπόρων πετρελαίου που διανέμουν αυτό κατοίκον )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 31 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1006957/15069/Γ0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ.: 1176


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρών κερδών των εμπόρων πετρελαίου, που διανέμουν αυτό κατΆ οίκον.
1006957/15069/Γ0012/ΠΟΛ.1176/31.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1012134/15215/Γ0012/ΠΟΛ.1026/4.2.1991 εγκύκλιο διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι τα καθαρά κέρδη των εμπόρων πετρελαίου που διανέμουν αυτό κατ' οίκον προσδιορίζονται με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου στον ΚΑ 4214 των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Αυτό, εφόσον βέβαια αγοράζουν και διαθέτουν το πετρέλαιο στις τιμές που καθορίζονται από τις σχετικές αγορανομικές διατάξεις και επιπλέον διαθέτουν ιδιόκτητο βυτίο και αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 λίτρων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Εμπορίου.

2. Μεταγενέστερα, όμως, το Υπουργείο Εμπορίου μας πληροφόρησε αρμοδίως ότι αφενός με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Α.Δ.16/1992 (ισχύει από 11.5.1992) έχουν απελευθερωθεί οι τιμές και επιπλέον δεν απαιτούνται προϋποθέσεις, όπως ιδιόκτητο βυτίο - αποθηκευτικός χώρος χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 λίτρων, στην περίπτωση της διανομής πετρελαίου κατ' οίκον.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1012134/15215/Γ0012/ΠΟΛ.1026/4.2.1991 διαταγής μας έπαυσαν να ισχύουν και στο εξής ο έμπορος πετρελαίου που διανέμει αυτό κατ' οίκον, προκειμένου να προσδιορίσει τα καθαρά του κέρδη εξωλογιστικά και επειδή δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής για τη δραστηριότητα αυτή, θα εφαρμοσθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ε.2103/354/Εγκ. 3/10.2.1986 διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες καθορίζονταν οι Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, ο συντελεστής του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος.

4. Σαν συναφές ή συγγενές επάγγελμα θεωρείται εκείνο που έχει ως αντικείμενο παρόμοιες ή παρεμφερείς εργασίες και λειτουργεί με τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες (Σ.τ.Ε.1846/1954, 573/1962, 110/1967, Εγκύκλιος 16/1969).
Εάν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή συγγενές επάγγελμα στο οποίο μπορεί να υπαχθεί, τότε τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με την εφαρμογή συντελεστή που θα προκύψει αφού ληφθούν υπόψη ο πραγματοποιούμενος συντελεστής μικτού κέρδους, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της
επιχείρησης.

5. Επομένως, εάν από τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται προκύπτει ότι ο έμπορος πετρελαίου που διανέμει αυτό κατ' οίκον πραγματοποιεί τον ίδιο περίπου συντελεστή κέρδους κ.λπ. με τον έμπορο καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) του ΚΑ 1209, τότε τα επαγγέλματα αυτά θα θεωρηθούν συναφή ή συγγενή και θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής καθαρού κέρδους του ΚΑ 1209, δηλαδή 7%.

6. Σε αντίθετη περίπτωση, τα καθαρά κέρδη του εμπόρου πετρελαίου (διανομή κατ' οίκον) θα προσδιορισθούν με την εφαρμογή του συντελεστή που θα προκύψει με τον τρόπο που προαναφέραμε, δηλαδή αφού ληφθεί υπόψη ο πραγματοποιούμενος συντελεστής μικτού κέρδους, οι λειτουργικές δαπάνες και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

7. Μετά τα ανωτέρω και όσον αφορά την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων που πωλούν πετρέλαιο διανέμοντας αυτό κατ' οίκον, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, είναι αυτονόητο ότι θα ληφθεί υπόψη ο συντελεστής που αναφέραμε στην παρ. 5 του παρόντος, δηλαδή ο συντελεστής του ΚΑ 1209 ή αυτός που προκύπτει με βάση τον πραγματοποιούμενο συντελεστή μικτού κέρδους, τις λειτουργικές δαπάνες και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο