Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1992 ]

Αριθ. Κ1-3905/22.12.1992 Παράταση προθεσμιών των Ν. 1712/87 και 2081/92

(Παράταση προθεσμιών των Ν. 1712/87 και 2081/92)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Κ1-3905

(ΦΕΚ Β' 755/31-12-1992)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2081/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/87.

2. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσεων.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εμπορίου αριθ. Υ. 1942/9.12.92 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχ. Λιάπη" (ΦΕΚ 725/Β/92),

αποφασίζουμε:

Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 και 11 του Ν. 1712/87 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2081/1992 παρατείνονται στο διπλάσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο