Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015 Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)

(Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014))

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ'- (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3638389
Fax : 210 3641620
E-mail:

Θέμα: Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)


Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτηση σας, με την οποία ερωτάτε εάν Ο.Ε.- επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής τοπικής σημασίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες της προς το κοινό, από 1.1.2015 υποχρεούται σε έκδοση παραστατικών (εισιτήρια υδροθεραπείας), μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων), γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Περαιτέρω, με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ορίστηκαν οι κατηγορίες οντοτήτων, που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι στην περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας δεν εμπίπτουν στις απαλλαγές της ανωτέρω απόφασης, δεν εξαιρούνται από τη χρήση Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης. Κατά συνέπεια, για παρεχόμενες υπηρεσίες, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, τα στοιχεία λιανικής πώλησης (εισιτήρια υδροθεραπείας) εκδίδονται με τη χρήση ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού ΕΑΦ.Δ.Σ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο