Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2016 ]

Αρ.πρ υπ.εργασίας 2309/1996 Επιδότηση εργαζομένων λόγω πυρκαγιάς εργοστασίου και δικαίωμα λήψεως αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας

(Επιδότηση εργαζομένων λόγω πυρκαγιάς εργοστασίου και δικαίωμα λήψεως αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Έγγραφο Υπ. Εργ 2309/1996
Επιδότηση εργαζομένων λόγω πυρκαγιάς εργοστασίου και δικαίωμα λήψεως αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/45 ορίζεται ότι τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο μισθωτός απέχει από την εργασία του λόγω βραχείας σχετικώς διάρκειας ασθένειας, στράτευσης, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας δεν θεωρούνται ως χρόνος μη απασχόλησης ούτε και συμψηφίζονται προς τις ημέρες αδείας τις οποίες δικαιούται ο μισθωτός.

2. Αντίθετα σε υπέρβαση των ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας, ή αδικαιολόγητης απουσίας εργαζομένου πέρα από τα όρια της βραχείας διάρκειας ασθένειας μπορούν οι ημέρες απουσίας να συμψηφιστούν με τις ημέρες κανονικής άδειας αναπαύσεως, σε καμία όμως περίπτωση δεν συμψηφίζονται με τις αποδοχές των ημερών αδείας και του επιδόματος αδείας (εγκύκλιος Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ. 1054/1981)

3. Βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για μισθωτούς που υπηρετούν μέχρι τέσσερα (4) χρόνια, τρεις (3) μήνες για μισθωτούς που υπηρετούν μέχρι δέκα (10) χρόνια, τέσσερις (4) μήνες για μισθωτούς που υπηρετούν μέχρι δέκα πέντε (15) και έξι (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.

4. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη και της αριθμ. 1054/1981 εγκυκλίου μας σας γνωρίζουμε, ότι οι εργαζόμενοι για τους οποίους ρωτάτε, οι οποίοι λόγω πυρκαγιάς του εργοστασίου δεν προσέφεραν τις εργασίες τους από τον Ιούλιο του 1994 έως τον Σεπτέμβριο του 1995 αλλά επιδοτούντο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν.2961/1954 από τον ΟΑΕΔ, δικαιούνται τόσο για το έτος 1994 όσο και για το 1995 τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας τους, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους, καθ΄ όσον η σύμβαση εργασίας τους δεν είχε καταγγελθεί από τον εργοδότη τους.
Επίσης για το έτος 1996 και μέχρι 31.12.96 δικαιούνται κανονικής αδείας απουσίας μετ΄ αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1346/83 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.4504/1966 .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο