Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2016 ]

Αριθμ. πρωτ.: Β1/ 3223/ 158/ 10.2.2016 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς

(Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 10 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Β1/ 3223 / 158
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Τμήμα Α' Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες: Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο: 2106508464
Fax: 2106508491

Θέμα: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς

Με την υπ' αριθμ. Β1/38102/1952/3-8-2015 (ΑΔΑ Ω3Ζ4465ΦΘΘ-Ν1Κ) εγκύκλιό μας δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 31.12.2015 στους νομαρχιακούς μεταφορείς να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ώστε να αναγράφει "Εθνικές" ή "Εθνικές και Διεθνείς" μεταφορές. Η υποχρέωση αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ του ν. 1073/1980, του ν.δ. 531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

Κατόπιν υπομνημάτων των ενώσεων μεταφορέων, από τα οποία προκύπτουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση της προθεσμίας, ορίζουμε ως νέα προθεσμία για την συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2016.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.Ο Υφυπουργός
Παναγιώτης Σγουρίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο