Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1018135 ΕΞ 2016/4.2.2016 Ανάκληση μετακίνησης υπαλλήλων

(Ανάκληση μετακίνησης υπαλλήλων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 04/02/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1018135 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

4. την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,

5. την αριθμ. ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18Α-0-Δ.Δ/20.01.2016, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. τις υπ' αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1168321 ΕΞ 2014/19-12-2014, ΔΔΑΔ Β 1094376 ΕΞ 2015/09-07- 2015, ΔΔΑΔ Β 1018135 ΕΞ 2016ΔΔΑΔ Β 1140469 ΕΞ 2015/30-10-2015, ΔΔΑΔ Β 1131732 ΕΞ 2015/09-10-2015, ΔΔΑΔ Β 1164358 ΕΞ 2014/11-12-2014, ΔΔΑΔ Β 1091248 ΕΞ 2015/25-06-15, ΔΔΑΔ Β 1110755 ΕΞ 2015/26-08-2015, ΔΔΑΔ Β 1139321 ΕΞ 2015/27-10-2015, ΔΔΑΔ Β 1142673 ΕΞ 2015/03-11-2015, ΔΔΑΔ Β 1086910 ΕΞ 2015/24-06-2015 αποφάσεις,

8. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

9. τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ανακαλούμε την μετακίνηση των παρακάτω εφοριακών υπαλλήλων ως εξής:

Α/Α

ΑΜΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

290619

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ

ΔΟΥ Α ΆΘΗΝΩΝ

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1168321/14 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

2

475939

ΖΕΜΠΕΡΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ

ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1094376/15 ΚΑΙ ΔΔΑΔ Β 1140469/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

3

401513

ΖΙΩΓΑ

ΜΕΡΣΙΝΗ

ΤΕ

ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΟΥ Δ'ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ/ ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1131732/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

4

245803

ΠΑΠΑΡΩΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ

ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1164358/14

5

464644

ΤΣΑΠΑΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕ

ΔΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1091248/15 ΚΑΙ ΔΔΑΔ Β 1140469/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

6

338970

ΦΟΥΡΝΑΡΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΕ

ΔΟΥ ΣΤ'ΑΘΗΝΩΝ

ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1110755/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

7

401265

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1139321/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

8

475327

ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ

ΔΟΜΝΑ

ΠΕ

ΔΟΥ Ε' ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1142673/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

9

427443

ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ

ΖΩΗ

ΠΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ /ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1142673/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

10

439810

ΠΑΝΤΣΙΔΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕ

ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ β 1131732/15 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

11

428334

ΑΛΕΥΡΑ

ΡΟΒΕΝΑ- ΕΛΕΝΗ

ΠΕ

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΚ. ΔΔΑΔ Β 1086910/15Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω υπαλλήλους.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο