Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2016 ]

Αριθμ. πρωτ.: 3280/2.2.2016 Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών

(Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα , 2 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μάρυ Χιώτη, Μάρα Γαρίου
Τηλ: 213 136 4810 - 4816
e-mail: [email protected], [email protected]

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.


ΣΧΕΤ: 1.Η υπ’αριθμ.2/67851/ΔΠΔΣΜ/22.10.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Το υπ’ αρίθμ. 37371/23.10.2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και νεότερου ηλεκτρονικού μηνύματος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρους και έγκαιρης καταγραφής της οικονομικής και δημοσιονομικής επίπτωσης από τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές, σας αποστέλλουμε εκ νέου σχετικά Δελτία και παρακαλείσθε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να τα συμπληρώσετε και ακόλουθα να τα αποστείλετε στην Υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. Σας ενημερώνουμε ότι στα νέα Δελτία έχει προστεθεί μία στήλη για τα απολογιστικά στοιχεία 2014 και μία διακριτή κατηγορία εξόδων με τον τίτλο «Β.2.5 – Ενοίκια εγκαταστάσεων». Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί πίνακας με πρόσθετες πληροφορίες για να συμπληρωθεί από τους φορείς που έχουν συνάφεια με τα ζητούμενα στοιχεία.

Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω ζήτημα είναι καθοριστικής σημασίας για τη Χώρα μας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κατά το δυνατόν ορθότερη αποτύπωση των ζητούμενων μεγεθών.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο