Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2016 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 487/25.11.2015 Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)

(Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015))

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 487

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα
 
Θέμα: «Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)»

Σχετικό: Επιστολή σας, με α.π. 6368/09-10-2015 και α.π. ΕΣ 487/16-10-2015.

Απαντώντας στα Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π 440/17-09-2015)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Από καμιά διάταξη δεν προκύπτει ότι, οι ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, που αναρτώνται στο πεδίο «Δημοσιότητα» στο www.businessregistry.gr, πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά με προηγμένη Ψηφιακή υπογραφή, όπως ορίζεται για τα χορηγούμενα σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικό, βεβαιώσεις ή αντίγραφα άλλων εγγράφων κατόπιν ηλεκτρονικών αιτήσεων [στις ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β) και ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β)]. Συνεπώς οι ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, θα εξακολουθούν να υπογράφονται με φυσική υπογραφή και θα αναρτώνται στη «δημοσιότητα» ως αρχεία pdf (απ' όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να τις εκτυπώνει, είτε και να διαπιστώσει τη γνησιότητά των).

2. Η υλοποίηση από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π 440/17-09-2015) θα γίνει των επομένων δύο εβδομάδων.
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο