Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2000 ]

ΠΟΛ.1152/9.5.2000 Φορολογία του εισοδήματος των δικηγόρων για το οικονομικό έτος 2000

(Φορολογία του εισοδήματος των δικηγόρων για το οικονομικό έτος 2000 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 9 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1042663/914/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνα: 3375317, 318

ΠΟΛ.: 1152


ΘΕΜΑ: Φορολογία του εισοδήματος των δικηγόρων για το οικονομικό έτος 2000. 1042663/914/Α0012/ΠΟΛ.1152/9.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν για τις χρήσεις 1994 έως και 1998 (οικον. έτη 1995 έως και 1999), δηλαδή πριν την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999, προσδιοριζόταν ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ορισμένων ελευθέριων επαγγελμάτων, στα οποία συμπεριλαμβανόταν κι εκείνο του δικηγόρου. 2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παρ. 9 και 13 του πιο πάνω άρθρου και νόμου οριζόταν ότι οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν είχαν εφαρμογή κατά τα
τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον δεν είχαν παρέλθει δέκα έτη από την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και για άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν το επάγγελμα για μία συνεχή 10ετία πριν από τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, καθώς και από άτομα που είναι τυφλοί και
είναι γραμμένοι στο Γενικό Μητρώο τυφλών της οικείας Νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.

3. Περαιτέρω, με την παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999 ορίζεται ότι ειδικά για τη χρήση 1999 το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του
Ν.2753/1999, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994. Δηλαδή οι αντικατασταθείσες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 ισχύουν μόνο για τη χρήση 1999 και μόνο για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του δικηγόρου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, με τις οποίες προσδιοριζόταν ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ορισμένων ελευθέριων επαγγελμάτων και οι οποίες ισχύουν μόνο για τη χρήση 1999 και μόνο για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των δικηγόρων, δεν θα
έχουν εφαρμογή κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δέκα έτη από την απόκτηση του πτυχίου τους, καθώς και για όσους δικηγόρους συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, με άσκηση του επαγγέλματος για μία 10ετία πριν τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, καθώς επίσης και για όσους είναι τυφλοί ή ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.

5. Επομένως, για το οικονομικό έτος 2000 το εισόδημα των δικηγόρων που έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 1.1.1996 και μετά και έχουν πάρει το πτυχίο τους μετά την 31.12.1988 ή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1933 και έχουν προβεί σε έναρξη επαγγέλματος μέχρι και 31.12.1988 ή είναι τυφλοί ή ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%, θα προσδιοριστεί λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994 και εξωλογιστικά με την εφαρμογή επί των ακαθαρίστων αμοιβών τους του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους που ανέρχεται σε 50% και σε φόρο θα υπαχθεί τελικά το κατά περίπτωση προσδιοριζόμενο μεγαλύτερο εισόδημα. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν υποβάλλουν το Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Ε14), αλλά στο Εντυπο Ε3, στον Πίνακα ΙΗ' και στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου" αναγράφουν τον λόγο μη υποβολής του Εντύπου Ε14 και φέρουν το βάρος της απόδειξης.

6. Τονίζεται ότι η φορολογική μεταχείριση της παρ. 5 του παρόντος έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα παράλληλα και με πάγια αντιμισθία ή είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από πέντε παραστάσεις σε Εφετεία κακουργημάτων, Κακουργιοδικεία και
Ανώτατα Δικαστήρια συνολικά. Οι δικηγόροι, όμως, στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Εντυπο Ε14.

7. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που το υπαγόμενο σε φόρο εισόδημα των δικηγόρων είναι εκείνο που προσδιορίζεται με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, επειδή είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με τους δύο άλλους τρόπους προσδιορισμού (λογιστικό και εξωλογιστικό), οι προϊσχύσασες διατάξεις αυτού του άρθρου και νόμου περί άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, μείωσης του εισοδήματος για λόγους νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική κ.λπ., έχουν ανάλογη εφαρμογή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο