Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2016 ]

Aρ. πρωτ.: Φ. 1500/ οικ. 49926/ 2148/13.1.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 13.01.2016
Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.49926/2148

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Δ16 - Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Τμήμα Α - Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδοχικής Ασφάλισης

Πληροφ:Κ. Ζαγκλής
Σ. Παπαϊωάννου
Διεύθυνση:Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.:101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 – 336-8143, - 8151
Fax:210 – 336.8167
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 129/17.10.2015 τ. Α’ δημοσιεύτηκε ο ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 21 του οποίου καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (69 Α’) που αφορούν στην καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4337/2015 (17.10.2015) επανέρχεται σε ισχύ το πρότερο καθεστώς που ίσχυε έως την 02.07.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4331/2015) με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (115 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 (170 Α’) και προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (89 Α’).

Ως προς το ύψος του ποσού που δύναται να οφείλει ο υποψήφιος συνταξιούχος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, από οποιαδήποτε αιτία, επανέρχεται στο όριο των 20.000 € για τον Ο.Α.Ε.Ε. και 15.000 € για τα υπόλοιπα Ταμεία, πλην Ο.Γ.Α., ο δε αριθμός των δόσεων που δύνανται να παρακρατηθούν από τη σύνταξη επανέρχεται στις σαράντα (40).

Η διαδικασία κατανομής και καταβολής της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, η οποία καθορίστηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4075/2012, ισχύει ως έχει για όλα τα Ταμεία, πλην Ο.Γ.Α..

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό, ότι οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 περί διακανονισμού καθυστερούμενων οφειλών στον Ο.Γ.Α., ορίζουν ρητώς ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ν. 4144/2013, δεν εφαρμόζονται στον Ο.Γ.Α.. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση δεν έχει εφαρμογή στον Ο.Γ.Α. στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 και υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015 και για τις οποίες α) δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση οφειλής ή β) έχει εκδοθεί η βεβαίωση της οφειλής αλλά δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση υπερβάλλοντος ποσού οφειλής, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4331/2015.

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής που υποβλήθηκαν από 17.10.2015 και εντεύθεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 όπως ισχύουν και έχουν εξειδικευτεί στην Υ.Α. Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014.Ο Υφυπουργός
Αναστάσιος Πετρόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο