Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 131203/5573 π.ε./11.1.2016 Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4280/2014 στην περίπτωση των κοινοτικών κλήρων

(Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4280/2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 11/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 131203/5573 π.ε.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Θεοδωρίδου Χριστίνα
Τηλ.: 210-2124709
FAX: 210-5244135

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρο 49 του νόμου 4280/2014.

ΣΧΕΤ.: α) το από 25/8/2015 ερώτημα της εταιρείας ''ΣΥΣΤΑΔΑ''
β) το υπ' αριθμ. 1475/96975/06-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Σε σχέση με το αντικείμενο του θέματος και μετά το (β) σχετικό, σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Τα κληροτεμάχια αποτελούν εκτάσεις γης που προήλθαν από παραχώρηση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της εποικιστικής νομοθεσίας με σκοπό της αποκατάσταση ακτημόνων.

Οι κοινοτικοί κλήροι αποτελούν κλήρους που παραχωρούνταν στο νομικό πρόσωπο της κοινότητας, για τους οποίους προέβλεπε το άρθρο 164 του Αγροτικού Κώδικα.

Ο Άρειος Πάγος με την υπ' αριθμ. 268/2010 απόφασή του απεφάνθη ότι οι κοινοτικοί κλήροι υπάγονται στην έννοια των κληροτεμαχίων καθώς η καταστάσα κυρία του κλήρου δεν εμπίπτει μεν στην κατηγορία των «αποκαθισταμένων» κατά την έννοια του άρθρου 155 του Αγροτικού Κώδικα, ενεργεί όμως ως φορέας του συλλογικού συμφέροντος του συνόλου των δικαιούχων αποκαταστάσεως προσώπων.

Μετά τούτων, στην περίπτωση των κοινοτικών κλήρων, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζονται ως κληροτεμάχια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α').

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης σας για εφαρμογή της.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο