Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2000 ]

1036899/403/Δ0006/12.4.2000 Γνωστοποίηση των ιστοσελίδων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

(Γνωστοποίηση των ιστοσελίδων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΓνωστοποίηση των ιστοσελίδων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 1036899/403/Δ0006/12.4.2000

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για εξυπηρέτησή σας Πίνακα με Υπηρεσίες (Κεντρικές - Αποκεντρωμένες - Περιφερειακές και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα) του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτουν ιστοσελίδα στο Internet ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και παρακαλούμε:

α) Οσες Υπηρεσίες μας διαθέτουν ιστοσελίδα στο Internet ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα, να μας γνωρίσουν, το ταχύτερο δυνατόν, τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να ενημερώσουμε σχετικά το κοινό που συναλλάσσεται μ' αυτές, καθώς και τις άλλες Υπηρεσίες μας, για διευκόλυνσή τους.

β) Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να φροντίσει για τη διανομή αντιγράφου του παραπάνω Πίνακα στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών που συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες αυτές.

2. Σχετικά σας επισημαίνουμε ότι:

α) Η θεσμοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με ηλεκτρονικά μέσα (Fax και e-mail), τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους ιδιώτες, έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α') "Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)". Δικαιολογητική βάση θέσπισης της παραπάνω διάταξης αποτέλεσε το γεγονός ότι η
χρήση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας είναι ήδη ευρέως διαδεδομένη στις συναλλαγές και βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, αφού είναι εύχρηστα και εξασφαλίζουν ταχεία και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έγκυρη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων.

β) Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), με αφορμή σχετικές καταγγελίες πολιτών, με το υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/25085/25.11.1999 έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1112945/1718/Α0001/30.11.1999 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου μας σε όλες τις Υπηρεσίες μας, υπενθυμίζει σε όλες τις Δημόσιες Αρχές ότι:

i) Υποχρεούνται να δέχονται τηλεομοιοτυπία (Fax) ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι τύποι που ορίζονται στις παρ. 15 και 16 του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του παραπάνω άρθρου, καθώς και στις εξαιρέσεις που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθ. 1041022/472/Δ0006/26.4.1999 (ΦΕΚ 486/Β'/28.4.1999 και 1033/Β'/3.6.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και Οικονομικών και

ii) Η άρνηση των Υπηρεσιών να δεχθούν τηλεομοιοτυπία (Fax) ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2672/1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο