Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1000668 ΕΞ 2016/583/4.1.2016 Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων)

(Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 4/1/2016
Αριθ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1000668 ΕΞ 2016/583

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
e-mail: [email protected]

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα (Δια της Βουλής των Ελλήνων)


ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωί. 1900/14.12.2015 ερώτηση. Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1900/14.12.2015 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α') ορίστηκε η διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία των ακινήτων που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011. Επιπλέον, με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε..

Επίσης εκδόθηκαν οι αποφάσεις ΠΟΛ.1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 750 Β') και ΠΟΛ.1193/14.8.2014 (ΦΕΚ 2388 Β') του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ.

Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οι υπόχρεοι, μετά τη βεβαίωση του ΕΕΤΑ, μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια, για τη φορολογία εισοδήματος τους, Δ.Ο.Υ., για τις περαιτέρω ενέργειές της σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Άλλη διαδικασία πέραν των αναφερομένων στις ανωτέρω αποφάσεις δεν προβλέπεται.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο