Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2000 ]

ΠΟΛ.1139/14.4.2000 Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων πώλησης κινητών τηλεφώνων

(Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων πώλησης κινητών τηλεφώνων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 14 Απριλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1037055/804/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1139


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων πώλησης κινητών τηλεφώνων. 1037055/804/Α0012/ΠΟΛ.1139/14.4.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.
2. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, κάθε έσοδο που εισπράττει η επιχείρηση λόγω της επαγγελματικής της δραστηριότητας αποτελεί ακαθάριστο έσοδό της.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, για τις μικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες κατά τη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών μέχρι και 20.000.000 δρχ., το συνολικό καθαρό εισόδημά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τους κλάδους τους λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό εισόδημά τους που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, για τις μικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες κατά τη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δρχ., το συνολικό καθαρό εισόδημά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τους κλάδους τους λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό εισόδημά τους που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής και λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, έχουν εφαρμογή εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου της παροχής υπηρεσιών αποτελούν τουλάχιστον το 70% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τους.

5. Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο από 1.1.1999 μέχρι 31.12.1999, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2789/2000, τα καθαρά εισοδήματα των επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής, που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, που προκύπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι ανώτερα από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά, προσαυξημένα κατά ποσοστό 50% αυτών.

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στις επιχειρήσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό των φορολογούμενων κερδών του κλάδου πώλησης ή παραγωγής αυτών.

5. Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση κινητών τηλεφώνων, εφόσον οι πωλήσεις των εμπορευμάτων τους (συσκευές κινητής τηλεφωνίας) δεν διενεργούνται για λογαριασμό τρίτου, αλλά οι επιχειρήσεις αγοράζουν το εμπόρευμα αυτό και το πωλούν για ίδιο λογαριασμό, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί εμπορία αγαθών. Επίσης, το ποσό που καταβάλλεται στις παραπάνω επιχειρήσεις από την πωλήτρια επιχείρηση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την προώθηση στην αγορά των προϊόντων της, αποτελεί επιπλέον ακαθάριστο έσοδό τους από την παροχή υπηρεσιών.

6. Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι επιχειρήσεις πώλησης κινητών τηλεφώνων αποτελούν μικτές επιχειρήσεις και τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται, εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο