Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2000 ]

ΠΟΛ.1131/7.4.2000 Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών με ειδικούς όρους δόμησης

(Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών με ειδικούς όρους δόμησης )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 7 Απριλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1031011/1578/Δ00ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνα: 5235643, 5234741, 5233829

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών με ειδικούς όρους δόμησης.

Με την αρ.πρ.1030178/1241/21.3.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1110 που ισχύει από 3/4/2000 (ΦΕΚ 439Β΄/3-4-2000), τροποποιήθηκε η αρ.πρ. 1144816/26362/98, ΠΟΛ.1311, (ΦΕΚ 1328/Β/31-12-98) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η τροποποίηση αυτή αφορά τον ορισμό των περιοχών στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης (ΠΟΛ.1311) και ειδικότερα των περιοχών εκτός σχεδίου πόλής ή οικισμών που θεωρούνται ως περιοχές με ειδικούς όρους δόμησης.

Έτσι μετά την τροποποίηση, ως περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών με ειδικούς όρους δόμησης, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) που ορίζεται ειδικά και είναι μεγαλύτερος από αυτόν των γενικών διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση όσον αφορά τουλάχιστον μία από τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

Επομένως στις περιοχές για τις οποίες έχει ορισθεί με ειδικά Προεδρικά Διατάγματα Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) μεγαλύτερος – για μια τουλάχιστον από τις επιτρεπόμενες χρήσεις – από αυτόν που ισχύει με τις γενικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ.πρ. 1144814/26361/30-12-1998, ΠΟΛ.1310, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Έντυπο Α.Α. ΓΗΣ), αλλά:

Α. Για τους Νομούς Αργολίδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Λάρισας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ.πρ. 1144816/26362/30-12-1998, ΠΟΛ.1311, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή σήμερα ισχύει και

Β. Για τους υπόλοιπους Νομούς της Χώρας θα εφαρμόζεται η μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.ΛΑΜΠΡΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο