Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015/23.12.2015 Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ

(Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Δ.Τσετσέκου
Τηλέφωνο:210 6987455
Fax:210 6987450
Email:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ


Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΤΚ στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ και σε χώρες συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές», χρησιμοποιείται ο κωδικός «EU» για τη συμπλήρωση της θέσης 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής.

Ως εκ τούτου όταν στη θέση 17α (χώρα προορισμού) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

•    IS (Ισλανδία)
•    LI (Λιχτενστάιν)
•    ΝΟ (Νορβηγία)
•    CH (Ελβετία)
•    TR (Τουρκία)
•    ΜΚ ( Π.Γ.Δ.Μ.),

στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός «EU» και όχι ο κωδικός «EX».

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις άλλων χωρών που στο μέλλον θα αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές». 

2) Στις περιπτώσεις υποβολής μέχρι και 9/12/2015, ελλιπών/απλουστευμένων διασαφήσεων (τύπου Β, C, R) όπου στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) έχει ήδη συμπληρωθεί ο κωδικός «EX», στις αντίστοιχες συμπληρωματικές /ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις (Χ,Υ,Ζ) που θα υποβληθούν θα συμπληρωθεί και πάλι ο κωδικός «EX».

3) Σχετικά με το θέμα έχει ήδη αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΑΓΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο