Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2000 ]

ΠΟΛ.1127/29.3.2000 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του v.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του v.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1034417/717/Α0012
ΠΟΛ.: 1127

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999. Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του φορολογούμενου λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτων. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται: α) Το τίμημα που
καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. β) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματική αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

2. Τα παραπάνω ρυθμίστηκαν νομοθετικά με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του ν.2579/1998 και ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/1997 και μετά.

3. Πριν από την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, όσον αφορά το τίμημα αγοράς ακινήτου, είχε γίνει δεκτό με την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή μας προς αποφυγή των αντιδικιών και αμφισβητήσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 (σήμερα άρθρο 17 ν.2238/1994) στην περίπτωση αγοράς ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ως δαπάνη θα ληφθεί υπόψη η προσωρινή αξία που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από το τίμημα του ακινήτου που συμφωνήθηκε με το συμβόλαιο.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999 δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογουμένους να περαιώσουν τις υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων που εκκρεμούν, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτές τις διατάξεις.

5. Ύστερα από τα παραπάνω σε περίπτωση περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με σύντομη διαδικασία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999 ή άλλες διατάξεις νόμου ή σχετική απόφαση, του Υπουργού Οικονομικών, ως τίμημα των ακινήτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2238/1994 θα λαμβάνεται η φορολογητέα αξία που θα ληφθεί υπόψη για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά την περαίωση αυτών των υποθέσεων.

6. Οι αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε σχετικές υποθέσεις κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τον προσδιορισμό της δαπάνης αγοράς ως τίμημα του ακινήτου να ληφθεί το τίμημα που προσδιορίστηκε κατά την οριστική περαίωση της οικείας υπόθεσης φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, προστιθεμένων βέβαια και των λοιπών επιβαρύνσεων (φόρου μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.).

7. Τέλος, όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, εφόσον μετά την εκκαθάρισή τους με βάση τα παραπάνω, προκύπτει φόρος για επιστροφή, θα επιστραφεί, με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του φορολογουμένου για την επιστροφή αυτού του φόρου που του αναλογεί δεν έχει παραγραφεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με Ε.Υ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Χ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο