Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2000 ]

ΠΟΛ.1124/31.3.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2819/2000, σχετικά με την αύξηση των συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2819/2000, σχετικά με την αύξηση των συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1033522/1270/143/Β' 0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1124

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2819/2000, σχετικά με την αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
1033522/1270/143/Β0014/ΠΟΛ.1124/31.3.2000

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α'/ /15.3.2000), σύμφωνα με τις οποίες οι συντελεστές επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος είναι οι εξής:
- Τέσσερα τοις εκατό (4%), για τα δασικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας σε γλυκά νερά και τις αγροτικές υπηρεσίες.
- Πέντε τοις εκατό (5%), για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης.
- Εξι τοις εκατό (6%), για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1999.
-------*-------

Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α'/15.3.2000) Αρθρο 13 Αύξηση συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή των κατ' αποκοπή συντελεστών, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος, ως εξής: α) τέσσερα τοις εκατό (4%), για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α' και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β'. β) πέντε τοις εκατό (5%), για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β' και γ) έξι τοις εκατό (6%), για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ'". 2. Η παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1999 και εφεξής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο