Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2000 ]

ΠΟΛ.1120/29.3.2000 Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υπόχρεους

(Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υπόχρεους )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 29 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1032841/639/Α' 0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1120


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους υποχρέους.

1032841/639/Α0012/ΠΟΛ.1120/29.3.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
2. Το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει από τα ταχυδρομικά γραφεία η αποστολή των εντύπων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στους φορολογούμενους, αλλά και η χορήγηση από τους Ασφαλιστικούς Φορείς των οικείων βεβαιώσεων που οι υπόχρεοι πρέπει να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις τους.
3. Το γεγονός ότι στις 9.4.2000 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Κοινοβουλίου και ότι την περίοδο αυτή θα μετακινηθούν, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο οι εφοριακοί υπάλληλοι, όσο και οι φορολογούμενοι.
4. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι τις 13 Απριλίου 2000 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των ακόλουθων υπόχρεων:

α) Των Φυσικών Προσώπων που απέκτησαν εισοδήματα από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση Ισολογισμού μέχρι τον Οκτώβριο του 1999, από ακίνητα, από κινητές αξίες κ.λπ., που έληγε, μετά την παράταση που δόθηκε με την υπ' αριθ. 1019399/361/Α0012/απόφασή μας, στις 14 Μαρτίου 2000 και

β) Των εταιριών ή κοινοπραξιών ή κοινωνιών που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, που λήγει στις 3 Απριλίου 2000.

2. Οι δηλώσεις των πιο πάνω υπόχρεων υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή, για το ψηφίο 1, στις 13 Απριλίου 2000 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ)Μέχρι τις 20 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 24 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.
ια)Μέχρι τις 27 Απριλίου 2000 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 60, 70, 80, 90 και 00, καθώς και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο