Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2000 ]

ΠΟΛ.1118/23.3.2000 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994 σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης από γονέα σε τέκνο, λόγω συνταξιοδότησης

(Εφαρμογή των διατάξεων της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994 σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης από γονέα σε τέκνο, λόγω συνταξιοδότησης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1031603/626/Α' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε. Χρυσανθοπούλου
Τηλέφωνο: 3375317, 3375318

ΠΟΛ.: 1118

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης από γονέα σε τέκνο, λόγω συνταξιοδότησης.
 1031603/626/Α0012/ΠΟΛ.1118/23.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή μεριδίου ΟΕ ή ΕΕ ή ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία κ.λπ. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί, κατ' αρχήν, η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από επαχθή αιτία) είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

2. Με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραπάνω περ. α', που προστέθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999, ορίζεται ότι αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ΟΕ ή ΕΕ από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, ο συντελεστής φορολογίας της περίπτωσης αυτής μειώνεται από 20% σε 10% για μεταβιβάσεις που γίνονται μέχρι 31.12.2000. Μεταβιβάσεις που γίνονται μετά το χρόνο αυτό δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας.

3. Συνεπώς, η παραπάνω απαλλαγή αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 και δεν επεκτείνεται στις άλλες μεταβιβάσεις του ίδιου άρθρου και νόμου. 4. Επίσης, επειδή οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, η παραπάνω ευεργετική διάταξη, που θεσπίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999, ισχύει για μεταβιβάσεις από γονέα σε τέκνο εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας και όχι σε άλλο πρόσωπο που είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον μεταβιβάζοντα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο