Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2015 ]

Aριθ. πρωτ.: 71278/5975/9.12.2015 Δυνατότητα είσπραξης προμήθειας από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο

(Δυνατότητα είσπραξης προμήθειας από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 9/12/2015
Aριθ. Πρωτ. 71278/5975

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308520
Fax : 210 6508481
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα είσπραξης προμήθειας από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, ισχύουν τα εξής:

α) Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1163/3.7.2013 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1675Β’), όπως ισχύει, το αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς τη μεσολάβηση μεταπωλητή.

β) Σύμφωνα με την κ.υ.α. ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/4.6.2014 (ΦΕΚ 1580Β’), σε περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να διεκπεραιώσει ο ίδιος το αίτημα χορήγησης παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή, του δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

γ) Το ποσοστό της προμήθειας 7% κατά την πώληση των παραβόλων ισχύει αποκλειστικά για την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1185/2.6.1997 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 516Β’).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται η είσπραξη προμήθειας 7% από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικό παράβολο.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Αχπατζίδου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο