Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2015 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 46427/8.12.2015 Αναγγελία ανασφάλιστων από τα δημόσια νοσοκομεία, στην εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(Αναγγελία ανασφάλιστων από τα δημόσια νοσοκομεία, στην εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 08/12/2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 46427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Fax: 210- 8110813
Ταχ. Δ/νση: Αποστ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
E-mail: [email protected]

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 58181/30.07.2015 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας περί ενσωμάτωσης στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ Αναγγελίας Εισιτηρίου/Εξιτηρίου όλων των ανασφάλιστων ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 09/12/2015 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα web έκδοση, στην οποία υποχρεούστε να αναγγέλλετε και τις περιπτώσεις εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών στις δομές σας. Οι κατηγορίες των ανασφάλιστων ασθενών, περιγράφονται στο υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 88457/19.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Οι αλλαγές –προσθήκες στην υπάρχουσα φόρμα αποτυπώνονται στα κάτωθι:

1. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Ασφαλισμένου → τύπος ταυτοποίησης, έχουν προστεθεί επιλογές σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:2. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Ασφαλισμένου → Ειδικές Περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:3. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Εισιτηρίου → Ειδική περίπτωση Ασφ. Ικανότητας, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:Επισημαίνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες Αναγγελίας Ανασφάλιστων, στο πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις» πρέπει να επιλέγεται πάντα η περίπτωση : « Εκτός Δαπάνης ΕΟΠΥΥ». Οι αναφερόμενες αναγγελίες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν υποβολές δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύντομα θα αναρτηθούν οι προδιαγραφές για το νέο web service, προκειμένου να προσαρμόσουν οι πάροχοι τα Συστήματά τους .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο