Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2000 ]

ΠΟΛ.1116/24.3.2000 Κοινοποίηση εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

(Κοινοποίηση εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος



Αθήνα, 24 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1025492/345/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ευγ. Τέγα
Τηλέφωνο: 3642570

ΠΟΛ.: 1116


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγκυκλίου δ/γής του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
1025492/345/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1116/24.3.2000

Κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωσή σας, την υπ' αριθ. Β1/14792/1069/6.3.2000 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορά στο θέμα του χειρισμού αιτημάτων για χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης σε κατόχους ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με Αλβανική υπηκοότητα.



Αδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων - Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. σε κατόχους ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με Αλβανική υπηκοότητα Β1/14792/1069/6.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αιτήματα ενδιαφερομένων που ζητούν την κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων ταξινόμηση Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος, το οποίο έχει μεταβιβασθεί σε αυτούς, κατέβαλαν τέλη, απέκτησαν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ. και επειδή έχει ανακύψει θέμα ερμηνείας των διατάξεων αυτών, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας δεν πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας και άδειες οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, ούτε να προβαίνουν σε μεταβιβάσεις Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο όνομα ομογενών με Αλβανική υπηκοότητα.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Περιφερειών της Χώρας, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΔΟΥ, Υπηρεσίες του ΤΣΑ, καθώς και οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων) να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μην υποβάλλονται άσοπα σε σχετικές διαδικασίες και οικονομικές επιβαρύνσεις (όπως είναι η φοίτηση σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων, η καταβολή τελών κ.λπ. για μεταβίβαση οχήματος σε αρμόδιες ΔΟΥ, η εγγραφή στο ΤΣΑ).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο