Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2000 ]

ΠΟΛ.1110/21.3.2000 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144816/26362/ΠΟΛ.1311/1998 (ΦΕΚ 1328/Β/31.12.1998) απόφασής μας

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144816/26362/ΠΟΛ.1311/1998 (ΦΕΚ 1328/Β/31.12.1998) απόφασής μας )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 21 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1030178/1241/Δ00ΤΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνα: 5235643,5234741,5233829

ΠΟΛ.: 1110


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.1144816/26362/98, ΠΟΛ.1311/ΦΕΚ 1328/Β/31-12-98 απόφασης μας.
1030178/1241/Δ00ΤΥ/ΠΟΛ.1110/21.3.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες των αγροτεμαχίων και οικοπέδων.
3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε και αναδιατυπώνουμε την περ. Β' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1144816/26362/(ΦΕΚ 1328/Β'/31.12.1998) απόφασής μας ως εξής:

"Β. Σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που έχουν όμως ειδικούς όρους δόμησης και συγκεκριμένα έχουν Σ.Δ. που ορίζεται ειδικά και είναι μεγαλύτερος από αυτόν των γενικών διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, όσον
αφορά τουλάχιστον μία από τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Τέτοιες περιοχές μπορεί να ορίζονται συγκεκριμένα ως κλειστή περιοχή ή ως γραμμική ζώνη κατά μήκος οδού ή παραλίας ή ως βιομηχανική περιοχή ή βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο ή η υπό εκτίμηση έκταση να έχει πρόσωπο σε οδό - όριο σχεδίου πόλης με οικοδομική γραμμή χαραγμένη προς αυτή".

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει
αναδρομική ισχύ από 4 Ιανουαρίου 1999.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο