Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/162/25.11.2015 Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά καθήκοντα

(Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά καθήκοντα)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα 25-11-15
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρίνου Ελένη
Μήτση Μαρία
Γιαννακλής Ιωάννης
Τηλέφωνο : 210 5215315,210 5215317
210 5215319
FAX : 210 5223312
Ε-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θ Ε Μ Α: «Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά καθήκοντα»


Σ Χ Ε Τ.: Άρθρα 222 – 230 Ν.4281/14

Το Φ09/138/26.10.2015 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν πλήθους ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222, παρ.2 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-14), η αρχική δήλωση υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων πρέπει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδίοτητάς τους. Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι υπάλληλοι που ανέλαβαν καθήκοντα εντός του τρέχοντος έτους 2015 οφείλουν να προβούν στην υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) έτους 2015 (χρήση 2014) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να θίγεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων, που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την δήλωση και μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδίοτητάς τους (αρχική δήλωση).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα να φροντίσουν να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο