Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2000 ]

ΠΟΛ.1102/14.3.2000 Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο

(Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 14 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027854/696-20/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12,14, Τ.& Ει.Φ.,16
Τηλέφωνα: 3375000
Η.Π.16/03/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1102


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο.
1027854/696-20/0016/ΠΟΛ.1102/14.3.2000

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α'/ /25.10.1999) που αφορούν τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο και σε ό,τι αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στις ΔΟΥ οφειλές αυτών, όπως από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν, σας γνωρίζουμε ότι δύνανται να καταβληθούν χωρίς τις αναλογούσες κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εντός της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό προθεσμίας, ήτοι μέχρι 25.4.2000, με την εφάπαξ καταβολή αυτών.

Η ρύθμιση που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις αφορά και τις μη βεβαιωμένες οφειλές των Δήμων και Κοινοτήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους, τέλη κ.λπ., των οποίων η απόδοση έπρεπε να έχει γίνει μέχρι 31.8.1999. Επομένως και για τις οφειλές αυτές, εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα καταβάλλει εφάπαξ την κύρια οφειλή μέχρι 25.4.2000, δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι (προσαυξήσεις) και πρόστιμα.

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.8.1999 υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων, που προέρχονται από παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος, μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 25.4.2000, χωρίς τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'). Ακόμη, σημειώνεται ότι και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προέρχονται από ΦΠΑ
περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή.

Επίσης, στη ρύθμιση με τις ίδιες προϋποθέσεις εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας και λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο).
Οπως προαναφέρθηκε, η μη επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταβολή της κύριας οφειλής θα γίνει εφάπαξ μέχρι 25.4.2000. Επομένως, εάν η καταβολή δεν γίνει εφάπαξ μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται από τότε που έληγαν, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες απόδοσης της οφειλής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρύθμιση αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο