Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2000 ]

ΠΟΛ.1101/15.3.2000 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από υποπράκτορες ή εφημεριδοπώλες που συνεργάζονται μέσα στο έτος 1999 με το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου

(Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από υποπράκτορες ή εφημεριδοπώλες που συνεργάζονται μέσα στο έτος 1999 με το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 15 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027433/539/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Χαρτώνα
Τηλέφωνα: 33.75.315

ΠΟΛ.: 1101

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από υποπράκτορες ή εφημεριδοπώλες που συνεργάζονται μέσα στο έτος 1999 με το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου.

1027433/539/Α0012/ΠΟΛ.1101/15.3.2000

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1115278/842/Α0015/ΠΟΛ.1292/8.9.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων ΚΒΣ από τους εφημεριδοπώλες, ορίζεται ότι για εφημερίδες και περιοδικά που
πωλούνται σε ορισμένη τιμή και διακινούνται είτε μέσω πρακτορείων, είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς τρίτους (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), προκειμένου αυτοί να πωλήσουν για λογαριασμό των αποστολέων έναντι προμήθειας, εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση και όχι από τους τρίτους.

2. Με βάση τα ανωτέρω, επί σειρά ετών το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου ΑΕ εξέδιδε μηνιαίες εκκαθαρίσεις (αθεώρητες) προς τους συνεργαζόμενους με αυτό υποπράκτορες ή εφημεριδοπώλες και με βάση αυτές τους χορηγούσε κάθε έτος βεβαιώσεις αμοιβών (προμήθειες), προκειμένου να υποβάλουν οι τελευταίοι τις
δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος.

3. Οπως μας πληροφόρησαν με υπομνήματά τους πολλοί υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών από όλη την Ελλάδα οι οποίοι συνεργάζονται με το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου ΑΕ, το Πρακτορείο αυτό ανέστειλε τη λειτουργία του από 1.1.2000 και δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εκκαθάριση, όπως είχε υποχρέωση, απέναντί τους. Επίσης, ότι εκκρεμούν οι εκκαθαρίσεις των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1999, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό οι ανωτέρω φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην κανονική προθεσμία που ορίζεται από το νόμο, δηλώνοντας κανονικά τα εισοδήματα που απόκτησαν από άλλες πηγές. Το εισόδημά τους από προμήθειες από το ανωτέρω Πρακτορείο μπορούν να το δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/1986, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι διαθέτουν. Τη δήλωση πρέπει να υποβάλουν με επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού από προμήθειες από το ανωτέρω Πρακτορείο, το οποίο οριστικά θα διαμορφωθεί όταν το Πρακτορείο τους χορηγήσει την οικεία βεβαίωση με βάση τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις και το ποσό των εισφορών που παρακράτησε και απέδωσε για λογαριασμό τους στον Ασφαλιστικό τους Οργανισμό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο