Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2000 ]

ΠΟΛ.1099/11.3.2000 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναβολή για ένα έτος της υποχρέωσης προσδιορισμού βραχύχρονου αποτελέσματος από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες

(Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναβολή για ένα έτος της υποχρέωσης προσδιορισμού βραχύχρονου αποτελέσματος από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 11 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027296/224/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Σταρά
Τηλέφωνα: 3638878-3638389

ΠΟΛ.: 1099


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναβολή για ένα έτος της υποχρέωση προσδιορισμού βραχύχρονου αποτελέσματος από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7/9/99 και έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες.
1027296/224/0015/ΠΟΛ.1099/11.3.2000

Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Ως γνωστό με την υπ' αριθ. 1121985/975/ΕΔΥΟ, κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 305/22.12.1999 Γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. αναφορικά με την αναστολή για ένα (1) έτος της υποχρέωσης εφαρμογής της Αναλυτικής
Λογιστικής από τις "σεισμόπληκτες" επιειρήσεις οι οποίες υποχρεώνονται για πρώτη φορά από 1/1-31.12.2000 στην τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής.

2. Η παραπάνω δυνατότητα δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήγηκαν από το σεισμό της 7.9.1999 και οι οποίες λόγω του έκτακτου αυτού γεγονότος αντιμετώπιζαν προβλήματα στην προετοιμασία τους για την εφαρμογή για πρώτη φορά της Αναλυτικής Λογιστικής.

Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα αυτή, το ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες εφάρμοζαν την Αναλυτική Λογιστική και για πρώτη φορά υποχρεώνονται από 1/1-31.12.2000 να προσδιορίζουν βραχύχρονο αποτέλεσμα (βιομηχανικές επιχειρήσεις, μικτές κ.λπ.),
διευκρινίζεται ότι τα διαλαμβανόμενα στην ΕΔΥΟ έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις παραπάνω επιχειρήσεις.

3. Συνεπώς, στους επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση που πλήγηκε από το σεισμό της 7.9.1999 (χαρακτηρισμός ακινήτου κίτρινο ή κόκκινο) και υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε εξαγωγή βραχύχρονου κόστους και αποτελεσμάτων από 1/1-31.12.2000, αναστέλλεται για ένα (1) έτος η υποχρέωση προσδιορισμού βραχύχρονου αποτελέσματος.
4. Τέλος, αναφορικά με τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο Χ.Α.Α., η υποχρέωση για την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση καθορίζεται από τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση και δημοσίευση αξιόπιστων τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο