Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2000 ]

ΠΟΛ.1096/10.3.2000 Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης

(Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 10 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027003/514/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄
Τηλέφωνα: 3375315, 316

ΠΟΛ.: 1096


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης.

1027003/514/Α0012/ΠΟΛ.1096/10.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Με την υπ' αριθ. 1060204/982/Α0012/διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι η παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, διενεργείται από την Υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το
χρόνο καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και όχι με την έκδοση του Τιμολογίου, στην περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοση αυτού.

3. Περαιτέρω, οι υπόχρεοι παρακράτησης του φόρου που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν στις επιχειρήσεις σχετική συγκεντρωτική βεβαίωση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους, είτε μία κατά συναλλαγή.

4. Οταν το Τιμολόγιο εξοφλείται μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο στην οποία εκδόθηκε, η αξία του Τιμολογίου αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης της ίδιας διαχειριστικής περιόδου και ο φόρος που παρακρατήθηκε αφαιρείται, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό
καθαρό εισόδημα που αποκτά η επιχείρηση μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

5. Σε πολλές περιπτώσεις Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο, εξοφλείται μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο ή και αργότερα. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξία του Τιμολογίου αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδόθηκε το Τιμολόγιο.

Ο φόρος, όμως, που παρακρατήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρεθεί, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα που απόκτησε η επιχείρηση κατά τη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία εξοφλήθηκε το Τιμολόγιο.
6. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, θα αφαιρείται, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτά η επιχείρηση κατά τη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία εξοφλήθηκε το Τιμολόγιο, ανεξάρτητα από το χρόνο που εκδόθηκε αυτό. Στις περιπτώσεις που η σχετική βεβαίωση δεν έχει χορηγηθεί από τον υπόχρεο στη δικαιούχο επιχείρηση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση με τη σχετική βεβαίωση μετά τη χορήγησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο