Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2003 ]

ΠΟΛ.1139/22.12.2003 Παράταση της Α.Υ.Ο.Ο. 1023445/281/0015/ ΠΟΛ.1049/11-3-2003 σχετικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ.

(Παράταση της Α.Υ.Ο.Ο. 1023445/281/0015/ ΠΟΛ.1049/11-3-2003 σχετικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1114803/1372/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1139

ΘΕΜΑ: Παράταση της Α.Υ.Ο.Ο. 1023445/281/0015/ΠΟΛ.1049/11-3-2003 σχετικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γβ΄) του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθ. 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α΄).

2. Τη με αριθμ. 1100383 /1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το κόστος που απαιτείται για την κατάλληλη οργάνωση τους το οποίο θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης (2003) και την ανάγκη συγκράτησης των τιμών.

4. Την ανάγκη σύστασης ομάδας εργασίας για την επίλυση τεχνικών θεμάτων με την συμμετοχή του ΣΕΣΜΕ.

5. Τέλος ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ η δυνατότητα τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για. μία ακόμη χρήση, με τον τρόπο που όριζαν οι .Α.Υ.O.O. 1116682/1082/0015/ και 1087241/688/και η παράγραφος 1 της A.Υ.O.O. 1023445/281/ ΠΟΛ 1049/11.3.2003 .

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο