Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2000 ]

ΠΟΛ.1095/6.3.2000 Τρόπος απόδοσης του κατ αποκοπή ποσού ΦΠΑ προηγούμενων ετών, από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI)

(Τρόπος απόδοσης του κατ αποκοπή ποσού ΦΠΑ προηγούμενων ετών, από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1024083/5741/105/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΣΝΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνα: 3645413

ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Τρόπος απόδοσης του κατΆ αποκοπή ποσού ΦΠΑ προηγουμένων ετών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
1024083/5741/105/Β0014/ΠΟΛ.1095/6.3.2000

Με αφορμή την υποβολή αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από τους εκπροσώπους των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων, σχετικά με την καταβολή των κατ' αποκοπή οφειλομένων ποσών ΦΠΑ παρελθόντων ετών, όπως αυτά προκύπτουν από τις εκδοθείσες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η καταβολή των εν λόγω ποσών γίνεται κατά το χρόνο που καθορίζεται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις. Επειδή, όμως, πολλοί εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI) παρέλειψαν να καταβάλουν τα ποσά αυτά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και οι ΔΟΥ, κατά την προσέλευσή τους για την τακτοποίηση των οφειλών τους, απαιτούν την καταβολή συγχρόνως των οφειλομένων ποσών όλων των χρήσεων, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος, σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Οι υπόχρεοι που προσέρχονται στις ΔΟΥ για εξόφληση των καθυστερημένων αυτών οφειλών μπορούν να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ, όχι συνολικά, αλλά και μεμονωμένα για κάθε έτος, αρχίζοντας όμως πάντα από τα παλαιότερα έτη.

2. Ειδικά στην περίπτωση διακοπής, μεταβίβασης, αποχαρακτηρισμού κ.λπ. του ΕΔΧ αυτοκινήτου, θα πρέπει ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου να προβεί στην καταβολή των οφειλομένων ποσών συνολικά για όλα τα προηγούμενα έτη.

3. Με την καταβολή των ανωτέρω ποσών θα πρέπει να καταβάλλονται και οι αναλογούσες προσαυξήσεις.

4. Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται για όσους από τους υπόχρεους υποβάλλουν τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2000.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο