Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2015 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1805 ΕΞ 19.10.2015 Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου

(Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1805 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1805/2015
 
ΘΕΜΑ: «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».


ΕΡΩΤΗΜΑ

Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου, αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Η εν λόγω εταιρία απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων μέχρι την έκδοση της ΠΟΛ.1138/30.6.2015, βάσει της οποίας υποχρεούται αναδρομικά από το 2014, σε τήρηση βιβλίων και μάλιστα διπλογραφικών, δεδομένου ότι έχει το νομικό τύπο «limited».

Η εταιρία αγόρασε το 2013 ένα ακίνητο, κόστους κτήσης 1.300.000 ευρώ το οποίο εκμισθώνει ως ξενοδοχείο. Η εταιρία δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα. Τι πρέπει να απογραφεί στον ισολογισμό έναρξης την 1/1/2014 ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η έννοια του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απογραφή έναρξης της 01.01.2014 πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων που προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία που τηρεί. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αποτελεί την καθαρή θέση έναρξης που αναγνωρίζεται ως κεφάλαιο ή και υπέρ το άρτιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για τον νομικό τύπο της οντότητας. Σε περίπτωση που ο τύπος της οντότητας δεν απαιτεί τυπικά την ύπαρξη «μετοχικού κεφαλαίου» ή «εταιρικού κεφαλαίου», όλη η διαφορά αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση σε λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο