Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2000 ]

ΠΟΛ.1092/10.3.2000 Εφαρμογή άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994

(Εφαρμογή άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες : Ηλ. Κατούδης
Τηλέφωνο :3375317, 318
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2000
Αριθμ. Πρωτ. :1025639/511/Α0012
ΠΟΛ.: 1092
ΘΕΜΑ. Εφαρμογή άρθρων 33 και 51 ν. 2238/1994.


Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

1. Σε περίπτωση υποβολής ανακλητικών δηλώσεων, λόγω εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 παράγραφος 1 του ν. 2753/1999, (σχετική και η 1016196/309/Α0012/διαταγή μας), μεταβάλλονται και τα ποσά της επιχειρηματικής αμοιβής.

2. Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω διαταγή μας είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό). Εφόσον οι δηλώσεις αυτές υποβληθούν μέχρι 17 Μαρτίου 2000 δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

3. Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 9 των συμπληρωματικών οδηγιών για το έντυπο Ε3, που δόθηκαν με τη 1022732/406/ΑΆ0012/ διαταγή μας, διευκρινίζεται ότι κατά τον λογιστικό υπολογισμό του αποτελέσματος των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, αρνητικό αποτέλεσμα δεν αναγνωρίζεται (μηδενίζεται) μόνο σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών (ή προκειμένου περί μεικτών επιχειρήσεων για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών αυτών, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά το λογιστικό προσδιορισμό αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

4. Στις μικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δραχμές, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, σε περίπτωση αρνητικού συνολικού αποτελέσματος και στις δύο μεθόδους υπολογισμού του αποτελέσματος (λογιστικά - μικτά) μεγαλύτερο θεωρείται το μικρότερο αρνητικό αποτέλεσμα.

5. Επίσης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

6. Προκειμένου περί υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε. , Ε. Ε. κτλ.), που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ και υπάγονται στην κατ' αποκοπή αυτοτελή φορολογία της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, οι εταίροι ή μέλη αυτών των υπόχρεων στις ατομικές τους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 πίνακας 5 κωδικοί 659-660) θα αναγράψουν τα ποσά εισοδήματος που τους αναλογούν με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους επί των λογιστικών κερδών αυτών των υποχρέων μετά την αφαίρεση του ποσού του αυτοτελούς φόρου που καταβλήθηκε από τους υποχρέους.

Η 1020668/374/διαταγή μας αναφέρεται σε ποσά εισοδήματος που θα αναγράψουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κάμπινγκ.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο